Vaginal atrofi är en konsekvens av östrogenbrist i underlivet efter klimakteriet.1 Slemhinnorna i vagina, urinröret och urinblåsan är alla känsliga för förändringar av östrogennivåer och kommer därför också att påverkas tydligt när östrogenproduktionen från äggstockarna minskar i klimakteriet. Som en följd av detta drabbas upp till 45% av alla kvinnor av vaginal atrofi.2,3

Läs Mats Hammars beskrivning av vaginal atrofi
(Texten är författad och granskad av Mats Hammar, professor i obstetrik och gynekologi, MD, PhD.)

Epidemiologiska undersökningar har visat att uppemot varannan kvinna har besvär av torrhetskänsla vaginalt och obehag i samband med samlag några år efter menopaus.1

 

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för lokal östrogenbehandling i samband med vaginal atrofi.3

Läs mer här om behandlingsresultat

 

I en internationell undersökning visade resultaten från Norden att:

 

59% av kvinnorna hade undvikit samlag på grund av vaginal atrofi.2

 

 

28% av kvinnorna var oroliga för att deras vaginala atrofi aldrig skulle försvinna.2

CLOSER studien visar att vaginala besvär har en stark negativ påverkan på kvinnornas och deras partners livskvalitet. De vaginala besvären bidrar till stor grad både självkänsla, känsloliv och samlivet i relationen.2

Men kvinnor behöver inte leva med detta, vaginal torrhet kan behandlas lokalt med östrogen. Hos kvinnor som huvudsakligen har vaginala symtom av östrogenbrist bör i första hand lokalbehandling med lågdosöstrogen användas.4 

 

Referenser

  1. Nappi et al. Climacteric. 2014 Feb;17(1):3-9.
  2. Nappi et al. Maturitas 2013;75:373-379.
  3. Hormonbehandling i klimakteriet, ARG-Rapport 2010.
  4. Behandling med HRT. Information från Läkemedelsverket 3:2004.

 

Vagifem® (estradiol), vaginaltabletter 10 μg, 18st receptfritt, 24 st Rx, EF, G03CA03.

Östrogen- lokal effekt.

Indikation: Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

Varningar och begränsningar:
För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta- balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna. Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmänmedicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen.

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

  • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion
  • Signifikant ökning av blodtrycket
  • Debut av migränliknande huvudvärk
  • Graviditet

För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 09/2018 

 
Senast uppdaterad:  2020-02-21


SE19VG00002