Typ 2-diabetes kommer ofta helt oväntat. Ibland som ett arvegods från en släkting. Men för de flesta patienter råder samma hinder. Skam och skuld på grund av fördomar. Och en oförmåga att ensam genomföra livsstilsförändringar som håller över tid för en långsiktig hälsa. Vilket resulterar i att man ofta faller tillbaka i gamla beteenden, trots vetskapen om vad som egentligen borde göras.

Vi vet att besökstiden är knapp och ekonomin är begränsad. Men även att 70 % av samhällskostnaderna för diabetes beror på komplikationer. Därför har vi på Novo Nordisk antagit en vision om Nollkomplikation för typ 2-diabetes. Där ska vi göra vår del i arbetet för att förhindra dessa allvarliga och kostsamma följdsjukdomar. Genom att motverka de hinder som blockerar patienterna från ett långt liv utan komplikationer.

Ingen person med typ 2-diabetes är den andra lik. Men varenda en förtjänar vård utifrån sina individuella förutsättningar och behov.

människor över hela världen lever med typ 2-diabetes.

personer i Sverige har typ 2-diabetes.

större risk för hjärt- och kärlsjukdom.

av dem har etablerad hjärt- och kärlsjukdom.

av svenskarna riskerar att utveckla typ 2-diabetes på grund av arvsanlag.