I nära samarbete med externa experter och vårdpersonal utformar och genomför vi kliniska prövningar. Klinisk utveckling innebär att man testar läkemedlet i 3 olika faser.

 

FAS 1: Här undersöks för första gången hur det nya läkemedlet fungerar på människor. Läkemedlet ges vanligen till en liten grupp friska frivilliga personer men ibland även till patienter. Syftet är att utvärdera effekt och säkerhet hos det nya preparatet (säkerheten undersöks givetvis genom alla utvecklingsfaserna).

 

FAS 2: I den kliniska studiens andra fas ligger fokus på vilken effekt läkemedlet har på patienten och vilken dos som är lämplig för att få bästa möjliga resultat.

 

FAS 3: Här studeras preparatet på stora grupper med patienter, ofta i flera olika länder och under en längre tid, i syfte att undersöka effektiviteten och säkerheten hos det nya preparatet. Data från alla tidigare gjorda studier på preparatet, tillsammans med dem från kliniska fas 3-studier används normalt för att ansöka om godkännande av ett läkemedel.

scientific-journey-stage6

Steg 7: Produktregistrering

Din plats för information, utbildning och inspiration inom diabetes, obesitas och hemofili.

 

Besök Novo Kunskap