Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som reglerar mängden glukos i blodet. För lite insulin innebär att kroppen inte kan ta upp glukos från maten vi äter. Då stiger blodsockret, och med tiden kan dessa förhöjda nivåer skada blodkärlen och minska tillförseln av syre och näringsrikt blod till kroppens alla organ och nerver.

Många andra viktiga organ i din kropp påverkas också av det förhöjda blodsockret. I tarmsystemet produceras ett annat hormon som kallas GLP-1. När vi äter så skickar GLP-1 en signal till bukspottkörteln att tillverka insulin som ska hålla blodsockret på en jämn nivå. När man har typ 2-diabetes så producerar kroppen för lite eget GLP-1, vilket gör att blodsockret stiger.

Människor som lever med typ 2-diabetes behöver behandling för att hålla sina blodsockernivåer under kontroll och för att hjälpa sina kroppar att bearbeta glukos bättre. Behandlingen kan i sin tur bidra till att förhindra långsiktiga komplikationer. Både GLP-1 och insulin är vanliga läkemedel vid typ 2-diabetes.

Vi arbetar varje dag för att förbättra behandlingsalternativen för personer som lever med typ 2-diabetes; från effektivare läkemedel till hur de administreras. Vi ger aldrig upp.

 

Till dig som lever med typ 2-diabetes

Symptom som kan uppträda vid typ 2-diabetes är:

  • Trötthet
  • Ökad törst
  • Ökad urinmängd och frekvens 
  • Försämrad syn och dimseende
  • Viktnedgång

Typ 2-diabetesillustration som visar en stadsdisposition.

Våra forskare arbetar med ett tydligt mål: att hitta de ouppfyllda behoven inom kroniska sjukdomar och omvandla dem till nya behandlingar. I nästan 100 år har vi förnyat sättet man injicerar insulin på, och vi motiveras av utmaningen att göra läkemedelsbehandling så enkel och bekväm som möjligt. Vår utgångspunkt är de som lever med typ 2-diabetes. Vi lyssnar på vilka utmaningar de upplever för att förstå hur vi kan göra deras behandling både säkrare och enklare.

Med vår erfarenhet, och med användning av vetenskapliga metoder från antropologi till biokemi, samlar vi in data och insikter som stärker vår forsknings- och ingenjörskompetens.

Inom typ 2-diabetes forskar vi för närvarande på följande områden:

  • Glukoskänsliga insuliner
  • Integrerade system för insulinadministration
  • Diabetesläkemedel i tablettform
  • Kardiovaskulär nytta
  • Viktminskning