Typ 2-diabetes, är en kronisk sjukdom som förenklat kan sägas bero på en kombination av nedsatt känslighet för insulin, ett viktigt blodsockerreglerande hormon, och en otillräcklig produktion av insulin i bukspottkörteln där hormonet tillverkas. När kroppen inte kan öka sin insulinproduktion för att motverka den minskade känsligheten blir det obalans i regleringen av blodsocker som då stiger över normala nivåer.

Vid typ 2-diabetes är grunden för behandling alltid det man brukar kalla goda levnadsvanor. Genom att vara mer fysiskt aktiv och gå ner i vikt kan du öka cellernas känslighet för insulin och genom att lära dig mer om kosten kan du göra kloka val som medför att behovet av insulin minskar. Du kan alltså göra mycket själv men du kommer också att behöva läkemedel som komplement för att förebygga framtida problem. 

Diabetes heter diabetes mellitus på latin. Ordet diabetes betyder ”förbipasserande” och mellitus betyder ”honungssöt”. Det syftar på att urinen hos personer med diabetes kan smaka och lukta sött. Det beror på att kroppen försöker göra sig av med överskott av socker (glukos) via njurarna.