Hos personer med typ 2-diabetes förekommer ofta högt blodtryck och förhöjda blodfetter (kolesterolvärden), dels på grund av övervikt och fysisk inaktivitet men även då ärftlighet för diabetes tycks vara kopplat till dessa. Både högt blodtryck och höga blodfetter ökar risken för diabeteskomplikationer, särskilt för hjärt-kärlsjukdomar exv. hjärtinfarkt och stroke. Det är därför viktigt vid typ 2-diabetes att – utöver optimala blodsockernivåer – hålla blodtrycket på en bra nivå och behandla eventuellt förhöjda blodfetter. Om du röker är det också mycket viktigt att försöka sluta, eftersom rökning ökar risken för diabeteskomplikationer. Vad gäller snusning pågår forskning men det man vet är att snus minskar känsligheten för insulin.

Nedan beskrivs i korthet några av de komplikationer som ses vid diabetes.

De små kärlen i ögats näthinna kan skadas av höga blodsockervärden (även i viss mån av högt blodtryck). Det kan ge små blödningar i näthinnan vilket kan leda till nedsatt syn. (Den dimsyn som många upplever vid diagnos eller andra tillstånd med högt blodsocker är inte kopplat till diabetesretinopati utan beror på att linsen påverkas av sockret).

De tunna fina blodkärlen i njurarna som filtrerar blodet kan skadas av högt blodsocker och även av högt blodtryck. Det upptäcks genom att små mängder protein läcker ut i urinen. Om man inte behandlar detta kan njurens förmåga att filtrera bort avfallsprodukter från blodet till urinen försämras och man drabbas av njursvikt.

Skador i de stora blodkärlen kan ge komplikationer som t. ex. fönstertittarsjuka, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Risken för dessa sjukdomar ökar vid högt blodsocker i kombination med högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Nedsatt nervfunktion i fötterna med nedsjunkna fotvalv och sämre känsel i kombination med sämre blodcirkulation kan leda tilll utveckling av fotsår som är svåra att läka.

Nervtrådar i olika delar av kroppen kan skadas vid diabetes vilket kan ge sämre känsel, framförallt i fötterna, men också i händerna. Det kan också påverka magtarmkanalens funktioner.

Vid en kombination av skador på nerver och blodkärl finns en ökad risk att drabbas av erektionsstörningar. Ta upp med ditt diabetesteam om du upplever det som ett problem, det finns medicin att prova.

Your Career Guide