Högt blodtryck är vanligare vid typ 2-diabetes än hos personer utan diabetes. Ett högt blodtryck skadar blodkärlen och ökar risken för flera diabeteskomplikationer. Högt blodtryck kan också vara ett tecken på att njurarna tagit skada. Det är viktigt att börja behandla med blodtryckssänkande medicin i tid. Därför ska blodtrycket mätas vid varje besök på din mottagning.

En hälsosam vikt är bra för alla när det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdom och vid typ 2-diabetes är övervikt vanligt. Övervikt minskar kroppens känslighet för insulin och din bukspottkörtel kanske inte orkar öka sin insulinproduktion så att den räcker. Då behövs mer läkemedel för att hålla sockret på en bra nivå. 

Viktigt att veta är att väldigt höga blodsockervärden kan leda till en viktnedgång, eftersom man då kissar ur sig socker (som ju är kalorier). Denna typ av viktnedgång är alltså inte hälsosam. Det är ett av skälen till att vikten kontrolleras på dina besök. Den viktnedgång som kan ses vid livsstilsförändringar och vid användning av vissa läkemedel vid typ 2-diabetes är dock hälsosam.

Om nerver till fötterna skadas av högt blodsocker kan det dels visa sig genom att fotvalven sjunker ner med följd att man får tryck på fel ställen under fotsulan, dels kan det bli svårt att känna när skon skaver eller om man trampar på något vasst. Dessutom kan fötterna bli torra och spricka som en följd av nedsatt svettproduktion. Om sår uppstår kan de vara mycket svårläkta då personer med diabetes ofta har sämre blodcirkulation. För att förebygga utveckling av sår kan du behöva speciella inlägg i skorna och ibland också professionell fotvård. Därför är det viktigt att fötterna undersöks regelbundet när du är på dina besök.

Höga blodfetter är vanligare vid typ 2-diabetes och detta bidrar till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Eftersom diabetes i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom är målen för kolesterolvärden tuffare för dig än för personer utan diabetes. Att äta hälsosamt är viktigt men räcker ofta inte helt för att dina värden ska gå ner till en önskvärd nivå. Det behövs därför oftast även läkemedel för att förebygga sjuklighet. Du bör lämna blodprov minst årligen för att kontrollera dina värden.

Diabetessjukdomen kan skada njurarna, särskilt om du har högt blodtryck, vilket leder till att protein läcker ut i urinen. Om man upptäcker detta tidigt – när det bara är mikroskopiska nivåer (mikroalbuminuri) – går det oftast att hejda förloppet genom en förebyggande medicinering. Därför bör du lämna ett urinprov årligen.

De förändringar som diabetes kan ge i ögat kan du inte upptäcka själv. Du kan alltså se bra ganska länge även om kärlen i ögonbotten är påverkade. Med regelbunden fotografering av ögonbotten kan man i god tid upptäcka eventuella förändringar och då kan de behandlas så att synen kan bevaras. Därför ska din ögonbotten undersökas minst vartannat år.