Tillväxtrubbningar kan ses som påtagliga avvikelser från de förväntade normerna för längdutvecklingen under barn- och ungdomsåren i förhållande till ålder och kön. Tillväxten regleras av tillväxthormon (hGH) som produceras i hypofysen, en körtel i hjärnan. Hormonet behövs också för att bygga upp ett starkt skelett, reglera balansen mellan fett och muskler, utveckla kroppens organ och rent allmänt bidra till att man mår bra. Tillväxthormon utsöndras normalt kontinuerligt under uppväxtåren med toppar under natten och som mest under puberteten.

Ibland fungerar inte förloppet. Det kan finnas flera förklaringar till att ett barn växer långsammare än kamrater och syskon som exempelvis bristande näringsintag, stress och sjukdom. Även arvet har betydelse; kortväxta föräldrar får i allmänhet kortväxta barn, långa föräldrar långa barn. Pojkar och flickor växer olika snabbt. Vissa barn växer långsammare än andra men kan skjuta fart och komma ikapp under puberteten.

Den viktigaste tillväxtmotorn är hypofysen. Om produktionen av tillväxthormoner inte är tillräcklig eller kroppen inte reagerar som den borde hämmas den naturliga fysiska utvecklingen och barnet stannar i växten. För att fastställa att det handlar om hormonbrist görs först en rad undersökningar för att utesluta andra sjukdomstillstånd eller psykosociala faktorer.

Symtomen på misstänkt tillväxthormonrubbningar kan variera. Hos nyfödda kan det visa sig som mycket lågt blodsocker, och efter tre till nio månader minskar tillväxthastigheten. Andra symtom är viktökning, fettansamling och försenad tandutveckling. Med åldern kan andra tecken tillstöta som stort sömnbehov, minskad muskelmassa, försämrad bentäthet, minskat psykiskt välbefinnande och vitalitet och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Tillväxtstörningar illustration som visar labbutrustning.

När diagnosen väl är ställd behandlas barnet med tillväxthormonterapi (GHT), tillförsel av ett biosyntetiskt hormon som är identiskt med det naturliga tillväxthormon som kroppen normalt producerar själv. Även vuxna som växt färdigt men ändå lider av hormonbrist kan behandlas. Symtomen är då mer diffusa som minskad muskelmassa, fetma, kraftlöshet och humörsvängningar.

Eftersom det är ett protein måste hormonet injiceras. För barn som behöver daglig behandling finns numera hjälpmedel som förenklar proceduren som olika typer av pennor, liknande dem som används för att injicera insulin vid diabetes.

Vi började göra banbrytande framsteg inom tillväxthormonbehandling redan för drygt 30 år sedan och tre decennier senare hjälper våra behandlingar fortfarande människor runt om i världen.

Din plats för information, utbildning och inspiration inom diabetes, obesitas och hemofili.

Besök Novo Kunskap