Typ 1-diabetes beror på bristande insulinproduktion vilket påverkar kroppens förmåga att tillgodogöra sig glukos från maten. I de flesta fall utvecklas typ 1-diabetes tidigt i livet och diagnostiseras ofta under barndomen.

Sjukdomen börjar utvecklas när immunsystemet angriper de celler i bukspottkörteln som producerar insulin, det hormon som hjälper kroppens celler att tillgodogöra sig glukos som energi. Utan dagliga injektioner med insulin skulle personer som lever med typ 1-diabetes inte överleva.

Med Novo Nordisks snart 100-åriga erfarenhet av att upptäcka och tillverka läkemedel för personer med diabetes, tar våra forskare nu stora kliv framåt för att minska antalet insulininjektioner som krävs för att upprätthålla god blodsockerkontroll, och för att förhindra låga blodsockernivåer (hypoglykemier).

Vårt slutmål är ett botemedel mot typ 1-diabetes, och vi gör hela tiden framsteg inom vår forskning inom regenerativ medicin såsom stamcellsbehandling, som skulle kunna användas som botande behandling av typ 1-diabetes.

 

Till dig som lever med typ 1-diabetes

Symptom som kan uppträda vid typ 1-diabetes är:

  • törst
  • ökad urinmängd och frekvens 
  • trötthet
  • försämrad syn och dimseende 
  • viktnedgång

Lorem ipsum

Att hålla blodsockret på en jämn nivå hjälper till att skydda kroppens organ från skador. Det skyddar också personer med typ 1-diabetes från för lågt blodsocker (hypoglykemi).

Insulinbehandling syftar till att komma så nära som möjligt det naturliga insulinsvaret hos någon som inte har diabetes. Det kan i sin tur hjälpa personer med typ 1-diabetes att nå sina målvärden för blodsockret. Ju närmare insulinbehandlingen kommer kroppens naturliga respons, desto bättre kan blodsockernivåerna balanseras.

Insulinbehandling har utvecklats avsevärt över tid, och med varje forskningsframsteg kommer vi närmare ett naturligt insulinsvar. Och viktigast av allt: dessa framsteg har hjälpt många personer som lever med typ 1-diabetes att tackla några av de utmaningar som både sjukdomen och behandlingarna innebär.

En av våra huvudmålsättningar är att utveckla så kallade "smarta insuliner" som helt kommer eliminera risken för hypoglykemier. Detta skulle vara nästa stora genombrott inom typ 1-diabetesvården.

Vi delar denna ambition med många partners inom samfundet för diabetesforskning och vi samarbetar nära dem mot ett gemensamt mål – att helt eliminera hypoglykemier.

Novo Nordisk anställda händer, som ligger i labbet.

Vi närmar oss målet i sökandet efter en botande behandling för typ 1-diabetes.

Tillsammans med ledande forskningsuniversitet runt om i världen har vi kunnat omvandla stamceller till glukoskänsliga, insulinutsöndrande betaceller, precis som de som producerar insulin i bukspottkörteln hos friska personer. I djurstudier har dessa transformerade stamceller framgångsrikt botat möss med typ 1-diabetes.

Vi har tagit viktiga steg framåt och fortsätter att arbeta med de återstående utmaningarna.

Lyckligtvis är vi inte ensamma. Vi ingår i ett solitt nätverk inom forskarvärlden för stamcellsforskning, och för varje dag växer det sig starkare.

Det är bara en tidsfråga när dessa samarbeten kommer att leda till ett botemedel för de miljontals människor som lever med typ 1-diabetes runt om i världen.

Insulinbehandling ska vara så enkel som möjligt, och det har alltid varit vår målsättning. Från bättre behandlingar till digitala lösningar, strävar vi efter att minska bördan av att leva med en kronisk sjukdom och tillgodose behoven hos de miljontals personer som lever med typ 1-diabetes.

Inom typ 1-diabetes forskar vi för närvarande inom följande områden:

  • Glukoskänsliga insuliner
  • Integrerade system för insulinadministration
  • Botande stamcellsbehandling

När vi kombinerar de uttalade behoven hos dem som lever med en kronisk sjukdom med vår vetenskapliga kompetens och ingenjörskunskap, kan vi fortsätta upptäcka och utveckla innovativa insuliner och leveranssystem.