Du kan få besvär som:

 • anfåddhet
 • smärta
 • nedsatt ork
 • dålig sömn
 • nedstämdhet.

Obesitas beror på många faktorer — både i och utanför kroppen. En person kan födas med en tendens att gå upp i vikt, precis som någon föds med en viss ögonfärg.

Det finns också en fysiologisk aspekt. När en person äter sänder magen och tarmen hormonsignaler till hjärnan där de översätts till känslor av minskad hunger och ökad mättnad. Det styr i sin tur hur mycket en person äter.

Om vikten minskar så kan kroppens egna hormonnivåer förändras i ett försök att återfå den förlorade vikten. Studier visar att ett resultat av det är att bara ungefär en tredjedel av dem som gått ner i vikt behåller den uppnådda viktminskningen över tid.

Många aspekter av en persons allmänna välbefinnande, som miljö och livsstil, kan också orsaka viktökning. Boendesituation och omgivande kultur kan även de påverka risken att utveckla obesitas.

Så även om många personer som lever med obesitas tror att de ska kunna hantera sin vikt på egen hand, så är det inte helt enkelt.

Vicki Mooney bor i Spanien och har fetma.

För att förstå obesitas måste vi förstå vad som händer i våra hjärnor. Det verkar som att vi är genetiskt programmerade att hålla fast vid extra kalorier, förmodligen för att det i tusentals år var en grundläggande överlevnadsmekanism.

Det är också därför personer som lever med obesitas måste kämpa för att gå ner i vikt; deras organ är programmerade att arbeta för att få dem tillbaka till startvikten. Det är som om det satt en strömbrytare i hjärnan som fjärrstyr en persons energiförbrukning tills de återfått de förlorade kilona.

Vi strävar efter att vara drivande i forskningen om obesitas.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt det kroppsegna GLP-1-hormonet. Vi upptäcker mer och mer hur stor roll detta naturligt förekommande hormon verkar spela för att nå framgångsrik viktnedgång. Det är ju till exempel GLP-1-hormonet som påverkar en persons hungerkänslor när en måltid är avslutad.

Under flera år har våra forskare studerat hur syntetiska GLP-1-molekyler kan användas för att undertrycka aptit eller öka energiförbrukning. Och vi kommer fortsätta att undersöka hur GLP-1 kan stimulera långvarig viktminskning.

För närvarande forskar vi inom följande områden:

 • 20 % viktminskning
 • Kardiovaskulärt skydd

 • Högt blodtryck.
 • Diabetes typ-2.
 • Hjärt- och kärlsjukdom.
 • Vissa cancer-sjukdomar
 • Ledvärk och artros.
 • Sömnapné (andningsuppehåll).
 • Gallsten.
 • Åderbråck.
 • Komplikationer vid graviditet.
 • Ofrivillig infertilitet hos den som önskar bli gravid.
 • Depression och nedstämdhet.

Din plats för information, utbildning och inspiration inom diabetes, obesitas och hemofili.

Besök Novo Kunskap