Vi upptäcker, utvecklar och levererar

I snart 100 år har vi omvandlat de ouppfyllda medicinska behoven hos dem som lever med allvarliga kroniska sjukdomar till innovativa läkemedel och leveranssystem, som exempelvis våra insulinpennor.

Våra behandlingar hjälper idag miljontals människor som lever med diabetes, obesitas, hemofili och sällsynta endokrina sjukdomar.

I våra laboratorier upptäcker och utvecklar vi innovativa biologiska läkemedel och gör dem tillgängliga för patienter över hela världen.

Vi fokuserar på de allvarliga kroniska sjukdomar som drabbar hundratals miljoner människor och som är de mest angelägna globala hälsoutmaningarna.

Genom att kombinera vår innovativa och kommersiella spetskompetens, använder vi insikter från patienter och partners för att omvandla djärva idéer till livräddande och förebyggande läkemedel.

Vi investerar långsiktigt i nya behandlingar och teknik, inklusive botande stamcellsbaserade behandlingar, för att kontinuerligt avancera utvecklingen av medicintekniska och digitala hälsolösningar.

När någon som lever med en kronisk sjukdom inte vårdas på rätt sätt, eller lämnas helt och hållet obehandlad, riskerar de att utveckla livshotande komplikationer. När det gäller diabetes kan detta leda till amputationer och synförlust, och i vissa fall kan komplikationerna vara dödliga.

Utsatta samhällen och låginkomstländer drabbas ofta hårdast. Kostnaden för, och tillgången på sjukvård, kan belasta individer, familjer och hela samhällen på ett förödande vis.

Vår långsiktiga ambition är att göra vård tillgänglig för utsatta patienter i alla länder. Vi fokuserar särskilt på barn som lever med typ 1-diabetes, som står inför en säker död i vissa delar av världen om de inte får rätt vård och läkemedel.

Vi investerar också i förebyggande åtgärder mot kroniska sjukdomar.

Vår ambition för år 2045 är att förhindra att mer än 100 miljoner människor drabbas av typ 2-diabetes.

Se hur vi arbetar för att besegra diabetes.

Raghu Ramaswamy och Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indien.