Olivia Aka är inskriven i vårt program Changing Diabetes® in Children, Elfenbenskusten.

OM NOVO NORDISK

Defeat diabetes

Att besegra diabetes är vårt främsta sociala ansvar.

Olivia Aka är inskriven i vårt program Changing Diabetes® in Children, Elfenbenskusten.

Defeat diabetes

Vår globala strategi för socialt ansvar innebär nya långsiktiga ambitioner inom tre områden som är avgörande för att bidra till förbättrad hälsa på samhälls- och individnivå:

  • Förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes och obesitas.
  • Göra vård för utsatta patienter tillgängligt i alla länder.
  • Utveckla innovation som förbättrar liv.

I dag har en av elva personer i världen diabetes, en siffra som beräknas stiga till en av nio personer år 2045, om ingenting görs.

Diabetes är en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen, och vi arbetar med hälsomyndigheter och andra aktörer för att förebygga och behandla sjukdomen.

De första stegen i vår globala strategi för att besegra diabetes

Varje steg förändrar liv

Inget barn ska behöva dö av typ 1-diabetes

Vi utökar vårt program Changing Diabetes® in Children till att omfatta 100 000 barn år 2030. Programmet har redan hjälpt över 25 000 barn med typ 1-diabetes att få tillgång till sjukvård och livräddande mediciner i samhällen med små resurser.

Prisvärt humaninsulin i låg- och medelinkomstländer

Vi sänker takpriset på humaninsulin från 4 USD till 3 USD per injektionsflaska i 76 låg- och medelinkomstländer. Det är en avsevärd utökning för att göra insulin mer tillgängligt för de mest utsatta.

Förbättrad vård för utsatta befolkningsgrupper

Vi förlänger vårt ”Partnering for Change”-program med Internationella rödakorskommittén (ICRC) och danska Röda Korset fram till 2023, inklusive en donation på 15 miljoner danska kronor. Genom gemensamma insatser hjälper programmet de mest utsatta patientgrupperna under humanitära kriser.

Våra ansträngningar för att besegra diabetes

Folkmassan i staden går runt.

Förebygg typ 2-diabetes i städer

Eftersom nästan två tredjedelar av alla människor med diabetes bor i städer, är storstadsområden en viktig utgångspunkt när man tar itu med problemet. Vi samarbetar med mer än 25 städer för att tackla ökningen av typ 2-diabetes i storstadsområden.

Barn och en kvinna i Bangalore, Indien, satte sig ner.

Ge vård till barn med typ 1-diabetes

Programmet Changing Diabetes® in Children säkerställer tillgång till vård och livräddande insulin för barn med typ 1-diabetes i låg- och medelinkomstländer. Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi etablerat 208 kliniker i 14 länder.