FORSKNING & UTVECKLING

Vårt vetenskapliga förhållningssätt

Därför gör vi det.

Vårt vetenskapliga förhållningssätt

Novo Nordisk utvecklar nya läkemedel som skapar mervärde för individer, sjukvården och samhället. För att möjliggöra detta behöver den kliniska forskningen göras i öppen samverkan mellan patient, sjukvård och läkemedelsföretag.

För att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt Life Science-land krävs också investeringar i forskning och att kliniska studier genomförs på hemmaplan. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt vi gör.

Den vetenskapliga resan – så här går det till

Kristal Troy, Novo Nordisk USA.