Novo Nordisk utvecklar nya läkemedel som skapar mervärde för individer, sjukvården och samhället. För att möjliggöra detta behöver den kliniska forskningen göras i öppen samverkan mellan patient, sjukvård och läkemedelsföretag.

För att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt Life Science-land krävs också investeringar i forskning och att kliniska studier genomförs på hemmaplan. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt vi gör.

Kristal Troy, Novo Nordisk USA.