NovoSeven® verkar lokalt vid kärlskadan1

Verkningsmekanism

NovoSeven innehåller aktiverad rekombinant koagulationsfaktor VII. Verkningsmekanismen omfattar bindning av faktor VIIa till exponerad vävnadsfaktor. Detta komplex aktiverar faktor IX till faktor IXa och faktor X till faktor Xa, vilket initierar omvandlingen av små mängder protrombin till trombin. Trombin leder till aktivering av trombocyter och faktor V och VIII på skadestället, vilket i sin tur leder till att koagel bildas genom omvandling av fibrinogen till fibrin. Farmakologiska doser av NovoSeven aktiverar faktor X direkt på ytan av de aktiverade trombocyterna som finns på skadestället, oberoende av vävnadsfaktor. Detta leder till att protrombin omvandlas till stora mängder trombin oberoende av vävnadsfaktor.


Farmakodynamisk effekt

Den farmakologiska effekten av faktor VIIa leder till en ökning av lokal bildning av faktor Xa, trombin och fibrin.

 

Farmakodynamisk effekt

NovoSeven® - mer än 30 års forskning och klinisk erfarenhet
- Aktiverar koagulationssystemet lokalt, där skadan finns1


Referens:
1. NovoSeven® SPC, fass.se

 


Bob

Man, 62 år
gillar att fiska och åka båt med sin fru. Han har medfödd hemofili med inhibitorer.

 

Hank

Pojke, 4 år
är en av de bästa målskyttarna i sitt fotbollslag och älskar att åka tåg. Han har medfödd hemofili med inhibitorer. 

 

Miljövänlig produktion
- 100% vindkraft   

Vindkraft

NovoSeven ®
tillverkas med 100% vindkraft  

 

 

NovoSeven® (eptakog alfa aktiverad) Rx, F, B02BD08

NovoSeven® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg, 2 mg, 5 mg och 8 mg Rekombinant koagulationsfaktor VIIa, eptacog alfa (aktiverad)

Indikationer: NovoSeven är indicerat för behandling av blödningsepisoder och för förebyggande av blödning vid kirurgiska eller invasiva ingrepp hos följande patientgrupper: hos patienter med medfödd hemofili med antikroppar mot koagulationsfaktorer VIII eller IX > 5 Bethesda-enheter. Hos patienter med medfödd hemofili som förväntas ha ett högt anamnestiskt svar på tillförsel av faktor VIII eller faktor IX. Hos patienter med förvärvad hemofili. Hos patienter med medfödd isolerad FVII-brist. Hos patienter med Glanzmanns trombasteni med antikroppar mot GP IIb/IIIa och/eller HLA och med tidigare eller aktuell refraktäritet för trombocyttransfusioner.

Varningar och försiktighet: Vid sjukdomstillstånd där vävnadsfaktor kan förväntas förekomma i högre grad än normalt kan det finnas risk för trombotisk sjukdom eller inducering av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) i samband med behandling med NovoSeven. Patienter med faktor VII brist bör monitoreras med avseende på protrombintid och faktor VII koagulationsaktivitet före och efter administrering av NovoSeven. Om faktor VIIa aktiviteten inte uppnår förväntad nivå eller om blödningen inte är under kontroll efter behandling med rekommenderade doser kan bildning av antikroppar misstänkas. Som en säkerhetsåtgärd ska behandling med NovoSeven under graviditet undvikas.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Datum för översyn av produktresumén 11/2018.

 
Senast uppdaterad:  2020-03-04


SE/NV7/0718/0118