Kardiovaskulära fördelar

 

Ozempic® minskade risken för kardiovaskulära händelser på 2 år1,2

kardiovaskulär riskreduktion under 2 års tid

* MACE = Major Adverse Cardiac Events (väsentliga hjärtrelaterade händelser): Sammantaget effektmått bestående av kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke utifrån studiedata från patienter i den kompletta analyspopulationen. HR (hazard ratio; riskkvot) beräknas utifrån en stratifierad proportionell riskmodell. Ozempic® minskade risken för kardiovaskulära händelser med 26% utöver standardbehandling jämfört med placebo hos patienter med typ 2-diabetes och förhöjd kardiovaskulär risk. Standardbehandling innefattade orala antidiabetikum, insulin, antihypertensiva medel, diuretika och lipidsänkande terapier.1 De flesta patienter (93,5%) hade anti-hypertensiv medicinering, inklusive ACE/ARBhämmare (83,5 %), 76.5% fick lipidsänkande läkemedel och 76.3% fick antitrombotisk medicinering.


En 2-årig kardiovaskulär utfallsstudie för Ozempic®1,2

En 2-årig kardiovaskulär utfallsstudie för Ozempic

Ozempic® gav bibehållen viktnedgång2

Viktnedgång under 2 års tid

Referenser

  1. Ozempic® SPC, se fass.se.
  2. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844.

För att förskriva detta läkemedel klicka här och läs

 

Senast uppdaterad:  2019-02-18

 

SE19OZM00002