Upptäck potentialen med Ozempic® (semaglutid)

Kardiovaskulära fördelar och statistiskt överlägsen effekt med behandling en gång i veckan.

Ozempic® - för patienter med typ 2-diabetes med följande riskfaktorer:

  • Behov av bättre glykemisk kontroll
  • Övervikt eller fetma
  • Risk för kardiovaskulär sjukdom

 

För patienter med typ 2-diabetes är riskfaktorerna många

Jämfört med personer utan diabetes är risken 2-4 gånger större att utveckla hjärt-kärlsjukdom.2 Hos personer med diabetes kan 2/3 av dödsfallen kopplas till hjärt-kärlsjukdom.3

Ozempic® visar överlägsen HbA1c-sänkning samt överlägsen viktnedgång i samtliga head-to-head studier.1 I en tvåårig kardiovaskulär utfallsstudie visade Ozempic® minskad risk för kardiovaskulära händelser.1,4

 


Referenser

  1. Ozempic® SPC, se fass.se.
  2. Lüscher TF, Creager MA, Beckman JA, Cosentino F. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part 2. Circulation. 2003;108:1655-1661.
  3. Low Wang CC, Hess CN, Hiatt WR, Goldfine AB. Clinical Update: cardiovascular disease in diabetes mellitus. Atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in Type 2 diabetes mellitus mechanisms, management, and clinical considerations. Circulation. 2016;133:2459-2502.
  4. Marso SP et al. N Engl J Med 2016;375:1834–1844.

För att förskriva detta läkemedel klicka här och läs

 

Senast uppdaterad:  2018-12-13

 

SE/SM/0918/0349

Statistisk överlägsen effekt på HbA1c
Statistisk överlägsen viktnedgång
Kardiovaskulära fördelar