Om Vagifem

Behandlar torra underliv med lokalt östrogen

Vagifem innehåller östrogen – kallat estradiol – som är identiskt med det kroppen själv producerar. Eftersom behandlingen består av vaginaltabletter verkar östrogenet endast där det gör nytta – på vaginalslemhinnan – utan att ge något kladd eller läckage.

När du börjar använda Vagifem kan du förvänta dig en effekt redan under den första månaden. Slemhinnorna börjar då återfå sin elasticitet och tjocklek. Torrhetskänslan, klådan och smärtan försvinner helt eller delvis. Vagifem balanserar också underlivets pH, vilket återställer den normala bakteriefloran. Eftersom östrogenbristen är kronisk bör behandlingen fortsätta oavbrutet för att besvären inte ska komma tillbaka. Vagifem har en lokal effekt på vaginalslemhinnan och har ett minimalt upptag i övriga delar av kroppen.

När du påbörjat behandling med Vagifem rekommenderas du att gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller diskuteras fördelar och risker med fortsatt behandling.  

 

 

Låt det säga klick

Vagifem applikator

Vagifem förs in i vaginan med hjälp av applikatorn så att tabletten hamnar där den ska. Applikatorn är förpackad i en hygienisk engångsförpackning som öppnas i den sida där tryckknappen finns.

 

Vagifem applicering 1

Applikatorn förs försiktigt in i vaginan tills ett mjukt motstånd känns (8–10 cm). 

 
Vagifem applicering 2

För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen tills du känner ett klick. Den kommer inte att falla ut när du står eller går, eftersom den fäster på slemhinnan.

 

 

 

 

 

 

 
 
Vagifem applicering 3

Drag ut och släng applikatorn, källsortera som plastavfall. Applikatorn är gjord av polypropylen, när det förbränns bildas uteslutande koldioxid och vatten. Hälften av den förbrukade energin återvinns vid förbränning. Dessvärre går det inte att använda en applikator till flera tabletter, detta har bland annat med hygien att göra.

 

Tabletten fäster på slemhinnan och absorberas utan kladd, östrogenet frisätts därefter gradvis.

Vagifem utsöndring

 

 

Dosering

Börja med att ta en Vagifem dagligen i två veckor. Fortsätt därefter med Vagifem två gånger i veckan som underhållsdos.

Vagifem dosering

Tips: tänk SOS! Söndag – Onsdag – Söndag

 

Uppföljning

Prata med din läkare om du märker av en förbättring eller om tillståndet försämras efter 2–4 veckor, eller om andra symtom uppstår. När du påbörjat behandling med Vagifem rekommenderas du att gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller diskuteras fördelar och risker med fortsatt behandling.

 

Vad innehåller Vagifem?

  • Estradiol (kvinnligt könshormon) som är identiskt med det östrogen som naturligt produceras i kvinnans äggstockar
  • Hypromellos (bindemedel) 
  • Laktosmonohydrat (utfyllnadsmedel) 
  • Majsstärkelse (utfyllnadsmedel, bindemedel)
  • Magnesiumstearat (smörjmedel)
  • Makrogol 6000 (bindemedel)

Vid tillverkningen av Vagifem är hanteringen av östrogenet noga kontrollerat under alla delar av produktion och avfallshantering. Det innebär att inget östrogen når vattenmiljön.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

 

Läkemedel som ska kastas

Gamla läkemedel ska inte slängas i avlopp eller hushållsavfall eftersom det kan utgöra en risk för vattenmiljön. Du kan lämna in dina överblivna läkemedel på alla apotek, de ser till att det tas om hand på ett säkert sätt. Fråga apotekspersonalen.

 

Eventuella reklamationer

I första hand ska du vända sig till det ställe där du köpte Vagifem. Men det går bra på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

 


Använd alltid detta läkemedel enligt bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus). Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Läs bipacksedeln noga.

 

Senast uppdaterad  den 18 oktober 2019

 

SE19VG00015

 
 

Vagifem finns receptfritt på alla apotek 


Symtomtest 


Faktablad - torra slemhinnor och Vagifem