Changing Haemophilia®

Changing Haemophilia®  är Novo Nordisk satsning för att förbättra vården för personer med blödarsjuka (hemofili), vid sidan av läkemedel.


Hemofili är en ovanlig och allvarlig sjukdom

Hemofili är en ovanlig och allvarlig sjukdom som drabbar omkring 1 av        10 000 personer i världen. Ute i världen är det många av de drabbade som inte har fått en diagnos eller rätt vård1. Trots vård kan sjukdomen orsaka kronisk smärta och begränsad rörlighet, framför allt på grund av ledblödningar, och vid bristfällig eller utebliven vård riskerar den drabbade att dö i förtid.
 

Att förändra hemofili 

Sedan Novo Nordisk grundades för mer än 95 år sedan har vi drivit förändringsarbetet i kampen mot kroniska sjukdomar. Novo Nordisk har alltid arbetat för att ge personer med hemofili ett bättre liv med fokus på diagnostisering, läkemedel och vård.
 

Vårt viktigaste bidrag 

Att upptäcka och utveckla effektiva och säkra läkemedel för personer med hemofili och andra ovanliga blödningssjukdomar är vårt viktigaste bidrag. Novo Nordisk har ett brett urval av läkemedel och hjälpmedel och lägger stor vikt vid forkning och utveckling med målet att ständigt förbättra livet för personer med hemofili.
 

Vårdbehov vid sidan av läkemedel 

För att kunna förändra hemofili i grunden måste vi göra mer än att erbjuda läkemedel. Changing Haemophilia® är vår satsning för att förbättra vården för personer med hemofili. Vi arbetar tillsammans med våra partners i lokalsamhället för att upplysa om och förbättra tillgången till diagnostisering och multidisciplinär vård. Vi vill skapa bättre ledhälsa, större rörlighet och ökat välbefinnande hos personer med hemofili.

Vårt mål är en framtid där alla med hemofili ska få en diagnos och kunna leva ett liv med så få begränsningar som möjligt.
 

References:

1. World Federation of Hemophilia. WFH Report on the Global Survey, 2017, http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1696.pdf

 

Våra tre fokusområden för Changing Haemophilia® är:

Se vår film för mer information om Novo Nordisks arbete för personer med hemofili:

 Senast uppdaterad:  den 20 juni 2019SE19H00006