Changing Haemophilia®

Changing Haemophilia är Novo Nordisks satsning för att förbättra vården för personer med blödarsjuka (hemofili), vid sidan av läkemedel.


Hemofili är en ovanlig och allvarlig sjukdom

Hemofili är en ovanlig och allvarlig sjukdom som drabbar omkring 1 av 10 000 personer i världen. Ute i världen är det många av de drabbade som inte har fått en diagnos eller rätt vård1. Trots vård kan sjukdomen orsaka kronisk smärta och begränsad rörlighet, framför allt på grund av ledblödningar, och vid bristfällig eller utebliven vård riskerar den drabbade att dö i förtid.
 

Att förändra hemofili 

Sedan Novo Nordisk grundades för mer än 90 år sedan har vi drivit förändringsarbetet i kampen mot kroniska sjukdomar. De senaste 30 åren har vi arbetat för att ge personer med hemofili ett bättre liv, med fokus på diagnosticering, läkemedel och vård.
 

Vårt viktigaste bidrag 

Att upptäcka och utveckla effektiva och säkra läkemedel för personer med hemofili och andra ovanliga blödningssjukdomar är vårt viktigaste bidrag. Vi erbjuder ett brett produktsortiment och lägger stor vikt vid forskning och utveckling i jakten på nästa generations läkemedel.
 

Vårdbehov vid sidan av läkemedel 

För att kunna förändra hemofili i grunden måste vi göra mer än att erbjuda läkemedel. Changing Haemophilia® är vår satsning för att förbättra vården för personer med hemofili. Vi arbetar tillsammans med våra partners i lokalsamhället för att upplysa om och förbättra tillgången till diagnosticering och multidisciplinär vård. Vi vill skapa bättre ledhälsa, större rörlighet och ökat välbefinnande hos personer med hemofili.

Vårt mål är en framtid där alla med hemofili ska få en diagnos och kunna leva ett liv med så få begränsningar som möjligt.
 

References:

1. World Federation of Hemophilia. WFH Report on the Global Survey, 2017, http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1696.pdf

 

Våra tre fokusområden för Changing Haemophilia® är:

Se vår film för mer information om Novo Nordisks arbete för personer med hemofili:

 Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051