Våra uppdateringar under COVID-19-pandemin

Under COVID-19-pandemin är vårt engagemang för patienter, våra anställda och de samhällen där vi verkar oförändrat. Vi kommer att fortsätta att leverera våra läkemedel till människor som lever med diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar, skydda våra medarbetares hälsa samt vidta åtgärder för att stödja läkare och sjuksköterskor när de arbetar för att besegra COVID-19.

Varje dag kommer nya frågor och funderingar. Vi vill hålla dig informerad om tillgången till våra läkemedel, svara på frågor från personer som tar dem och ge information om hur ni kommer i kontakt med oss.

 


Device assembly production, Hillerød, Denmark

 

Vår fortsatta leverans av viktiga läkemedel

För närvarande har vi inga problem med leveranser. Vi är väl förberedda på situationer som denna och vi har en lagringspolicy som säkerställer långsiktig leverans. Detta är viktigt eftersom vi hanterar viktiga läkemedel som patienter över hela världen är beroende av varje dag.

Vi är medvetna om att hälso- och sjukvårdsmyndigheter och apotek gör sitt bästa för att säkerställa att viktiga läkemedel finns tillgängliga under COVID-19-pandemin. Och vi kan försäkra dig om att våra nuvarande lagernivåer är normala. 

Vi följer situationen och kommer att fortsätta att dela våra uppdateringar.

 


Male wearing protection mask looking out the window

 

Människor som lever med diabetes och annan allvarlig kronisk sjukdom

Om du, eller någon du känner, lever med diabetes, fetma eller annan allvarlig kronisk sjukdom uppstår givetvis bekymmer. Eftersom många av oss blir ombedda att stanna hemma finns det många frågor om både fysiska och psykiska bekymmer.

Dessa exceptionella omständigheter leder till många frågor om både fysiska och psykiska problem under denna period. 

Vi vill dela med oss av tips och förslag som vi hoppas att du kan få användning av. 

Lär dig mer om att hantera diabetes i samband med coronaviruspandemin

Läs om COVID-19 och fetma

 


Novo Nordisk employees from our production wearing safety masks

 

Bidra i kampen mot COVID-19

Vi använder vår expertis, våra resurser och vår globala räckvidd för att bidra till forskningsarbete och stöd med nödvändiga medicinska produkter. 

I takt med att nya frågor uppstår arbetar vi i nära kontakt med myndigheter och internationella organ som svarar på COVID-19-pandemin.

Vi fortsätter att bidra där vi kan och fokuserar på att upprätthålla utbudet av våra livsviktiga läkemedel till personer med allvarliga kroniska sjukdomar.

Se våra åtgärder och bidrag

 


Pharmacy, drawer with medicine

 

Omsorg om anställda

För att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet har vi bett alla anställda som inte tillhör produktionssektorn att arbeta hemifrån tills vidare.

Under dessa extraordinära arbetsförhållanden ser vi till att våra anställda får stöd för att hålla sig aktiva, arbeta ergonomiskt hemifrån och anpassa sig till en digital arbetsplats.

Vi vidtar åtgärder för att hålla antalet anställda som arbetar på våra produktionsanläggningar så lågt som möjligt och följer rekommendationer om social distansering på arbetsplatsen. Vi frågar endast de anställda för vilka COVID-19 inte anses utgöra en hälsorisk.

 Vanliga frågor:
Om vår drift och verksamhet

Vanliga frågor:
För diabetiker och personer med ObesitasKontakta oss

I tider som dessa vill vi bidra med att skapa klarhet för vårdgivare, patienter, partner och andra. Kontakta oss gärna om du har några frågor 020-98 18 10 eller 040-38 89 00