Information om integritet, cookies och friskrivningar
– ditt integritetsskydd på novonordisk.se


Denna webbplats är skapad för att ge information om vårt företag, produkter och tjänster. Denna ansvarsfriskrivning gäller endast denna webbplats och beskriver hur och varför vi samlar in information om dig som användare.

1. Den information vi samlar in

Vi samlar in information som kan hjälpa oss att förbättra våra webbsidor. Vissa uppgifter ber vi dig om, men annan information samlas automatiskt. All information som samlas in automatiskt sparas i ett aggregerat format och kan inte användas för att identifiera dig som individ. Emellanåt frågar vi om information som ibland kan vara personligt identifierbar och privat. Det betyder att information som samlas in av oss kan delas in i två huvudkategorier:

a) Aggregerad besökarstatistik

b) Personligt identifierbar information

Vi kopplar inte samman aggregerad besöksstatistik med personligt identifierbar information.

Aggregerad besöksstatistik

När du besöker vår webbsida samlar vi automatiskt in generell information om din dator och dess plats samt, om tillämpligt, den webbsida du kom ifrån. Denna information kan inte användas för att identifiera dig som individ. Informationen används endast i aggregerat format för att ge information om var våra besökare kommer från, vad de tittar och agerar på samt var mest tid spenderas.

Information som vi samlar in automatiskt:

·         Förstaparts cookie support (om du tillåter oss att lägga en cookie på din dator)

·         Besöks-ID (tillhandahålls av en cookie som vi placerar på din dator när det är möjligt)

·         Hänvisning (dvs. var du kom ifrån, t.ex. google.com)

·         Datum och tid för besöket

·         Regionala-och språk inställningar (för att avgöra vilket land du är i)

·         Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, etc.)

·         Webbläsare och webbläsarversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc.)

·         Skärmupplösning (1280x1024, 1024x768, etc.)

·         JavaScript-stöd

·         Java-stöd

·         IP-adress (datoradress på internet)

·         Titeln på sidan du tittar på

·         URL för sidan du tittar på

Personligt identifierbar information

Ibland behöver vi samla in fler personuppgifter om dig. Vissa områden/delar av vår webbsida kan kräva att du registrerar dig för att logga in; vi kanske ber dig om information som din ålder och ditt yrke för att bättre förstå syftet med ditt besök och förbättra din besökarupplevelse.

I de fall när vi ber dig om personligt identifierbar information som kan användas för att identifiera dig som individ kommer vi alltid att förklara varför vi samlar in informationen, hur vi samlar in den, hur vi lagrar den och hur vi planera på att behandla och använda den.

2. Hur information används

Vi samlar och lagrar endast personligt identifierbar information för det syfte som anges vid insamlingen. När vi slutar behandla din information för det angivna ändamålet, kommer vi att radera och förstöra det för att säkerställa din integritet.

3. Insamling av känsliga uppgifter

På denna webbsida samlar vi inte in eller behåller känsliga personuppgifter om din hälsa, etniska ursprung, religiös tillhörighet, politisk övertygelse, etc. I de sällsynta fall då vi behöver samla andra känsliga personuppgifter kommer vi att göra det i strikt överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

4. Skydd av barn

Att skydda barns integritet är viktigt. Novo Nordisk har inte för avsikt att samla personligt identifierbar information från barn (ett barn definieras som under 18 år) utan förälders eller vårdnadshavares tillstånd. Barn ska INTE lämna personligt identifierbar information till Novo Nordisk utan uttryckligt tillstånd från deras förälder eller vårdnadshavare.

Vid behov kommer vi att instruera barn att inte lämna personuppgifter. Om ditt barn har lämnat ut personuppgifter och du vill begära att sådan information tas bort, kontakta oss.

5. Hur vi garanterar datasäkerhet

För denna webbsida samlas personuppgifter in endast i den utsträckning som krävs. Under inga omständigheter säljs uppgifterna vidare till tredje part av något skäl.

6. Var hanteras uppgifterna?

Alla personuppgifter vi samlar in kan överföras internationellt inom Novo Nordisk globala organisation. Vi har interna policys för att säkerställa en adekvat skyddsnivå, oavsett var i Novo Nordisk dina uppgifter finns.

Läs mer om vår ståndpunkt kring personuppgiftsskydd.

7. Upplysningar till tredje part

Vi överför eller säljer aldrig personligt identifierbar information om våra besökare till en tredje part.

Vi delar i allmänhet information endast med våra kontrakterade leverantörer och rådgivare. Däremot kan personuppgifter komma att delas för att kunna följa lagliga skyldigheter, för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet hos Novo Nordisk anställda och andras, eller om vi säljer eller likviderar någon del av vår verksamhet eller tillgångar. All sådan delning kommer att överensstämma med gällande lag för personuppgiftsskydd.

8. Besökares rättigheter

Du har rätt att veta om vi har personuppgifter om dig och i sådant fall få insyn i uppgifterna samt kräva att uppgifterna rättas om de inte är korrekta. Du har också rätt att känna till syftet och kan invända mot Novo Nordisk användning av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du vill få insyn i dina personuppgifter eller om du har några funderingar i detta avseende.

9. Användning av cookies

En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobilenhet av servern för en webbsida; endast den servern kan hämta eller läsa innehållet i den cookien. Varje cookie är unik för din webbläsare. Den innehåller anonym information så som en unik identifierare, sidans namn samt några siffror och nummer. Det gör att en webbsida kan komma ihåg dina preferenser - t.ex. språkval.

På Novo Nordisk använder vi cookies som är absolut nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbsidan eller för att tillhandahålla vissa grundläggande funktioner. Vi använder cookies för att förbättra webbsidans funktionalitet genom att lagra dina preferenser. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att förbättra webbsidans prestanda och ge dig en bättre användarupplevelse.

·         Strikt nödvändiga cookies; Cookies som är absolut nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbsidan och använda dess funktioner.

·         Funktionalitets-cookies; Funktionalitets-cookies registrerar information om val du har gjort och tillåter oss att skräddarsy webbsidan åt dig.

·         Prestanda-cookies; Prestanda-cookies används på Novo Nordisk webbsidor för interna ändamål för att hjälpa oss förbättra din användarupplevelse. Information som tillhandahålls av dessa cookies hjälper oss att förstå hur våra besökare använder webbsidan så att vi kan förbättra innehållet.

Här kan du lära dig mer om cookies generellt.

10. Ansvarsfriskrivning

Informationssyften

Innehållet som publiceras på Novo Nordisk webbsida publiceras enbart i informationssyften. Webbsidan tillhandahåller ingen typ av råd eller rekommendation och bör inte användas som grund för beslut eller åtgärd. Du rekommenderas att konsultera professionella rådgivare på lämpligt område vad gäller tillämpligheten av innehållet. I synnerhet utgör inget på denna webbsida en inbjudan eller ett erbjudande att investera eller handla i Novo Nordisk-värdepapper. Vidare tillhandahåller webbsidan utvald information om sjukdomar och behandlingen av dem. Denna information är inte avsedd att utgöra medicinsk rådgivning och ersätter inte rådgivning från vårdpersonal. Om du har eller misstänker att du har hälsoproblem, bör du rådgöra med din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare.

Information tillhandahålls ''i befintligt skick'”

Informationen på denna webbsida tillhandahålls ”i befintligt skick” och Novo Nordisk utfärdar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Novo Nordisk utfärdar inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på fullständighet, korrekthet, aktualitet, tillgänglighet, funktionalitet och överensstämmelse med gällande lagar. Genom att använda denna webbsida accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Ansvarsfrihet

Varken Novo Nordisk eller våra innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av din tillgång till eller oförmåga att komma åt den här webbsidan eller från ditt användande av information som lämnas här. Novo Nordisk friskriver sig från allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga skador, följdskador, viten eller skadestånd och särskilda eller andra skador, förlorade möjligheter, förlorad vinst eller annan förlust eller skada av något slag. Denna begränsning omfattar skador eller eventuella virus, vilka kan påverka din datorutrustning.

Länkar till andra sidor

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Novo Nordisk; vänligen notera att vi inte är ansvariga för eller har kontroll över dessa webbsidors policy för personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlats in på denna webbsida. Vi uppmanar dig starkt att läsa integritetspolicyn på varje webbsida du besöker som samlar in personligt identifierbara uppgifter.

Sidor som länkar till oss

Novo Nordisk stöder inte webbsidor som länkar till Novo Nordisk webbsidor. Novo Nordisk ansvarar inte för innehållet på dessa länkade webbsidor eller för kontroll över information som användare kan välja att tillhandahålla till dessa webbsidor.

Ändringar

Novo Nordisk förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra, korrigera, ersätta eller radera innehållet på eller begränsa tillgången till eller avbryta distributionen av denna webbsida.

Upphovsrätt och användning av innehåll

Innehållet på denna webbsida är Novo Nordisk egendom och skyddas av upphovsrättslagar. Alla varumärken, tjänster, firmanamn, logotyper och produkter som visas på denna webbsida är skyddade över hela världen, och ingen av dessa får användas utan föregående skriftligt samtycke från Novo Nordisk. Du får ladda ner innehållet på denna webbsida, dock endast för personlig och icke-kommersiell användning. Ingen ändring eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåten. Innehållet får i övrigt inte kopieras eller användas på annat sätt.

Användning av frågor och kommentarer

Eventuella frågor, kommentarer, förslag eller annan kommunikation, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som du kan komma att vidarebefordra till denna webbsida eller på annat sätt till Novo Nordisk, elektroniskt eller på annat sätt, är icke-konfidentiella och kommer att bli Novo Nordisk egendom, vilken Novo Nordisk utan begränsning kan använda på vilket sätt och för vilket ändamål som helst, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster.

Tillämplig lag

Din tillgång till och användning av denna webbsida och innehållet här på ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

11. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna information om integritet, cookies och friskrivningar, om du vill veta vilka personuppgifter som lagras om dig eller om du har några frågor angående Novo Nordisks användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss

Senast uppdaterad:  den 13 januari 2020


SE/WB/0618/0051