Efterfrågan på våra läkemedel har ökat i Sverige den senaste tiden, både bland offentliga och privata aktörer. Med anledning av detta önskar Novo Nordisk klargöra att Novo Nordisk endast stödjer användning av våra läkemedel inom godkänd indikation. Novo Nordisk har i massutskick informerat förskrivare om att s.k. off label-förskrivning riskerar innebära att patienter med typ 2-diabetes får svårare att få tillgång till sina läkemedel. 

 

Novo Nordisk marknadsför inga receptbelagda läkemedel gentemot allmänheten i Sverige, och inte heller på sociala medier. Av denna anledning, och för att säkerställa korrekt användning av våra produkter, vill vi påminna dig om vikten av att följa din läkares rekommendationer och råd, att endast använda receptbelagda läkemedel som du hämtat ut på apotek, och att vara mycket kritisk till information på sociala medier eller på andra plattformar där kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal inte är avsändaren.

Om du uppmärksammar att någon marknadsför receptbelagda läkemedel gentemot allmänheten, har ett oansvarigt förhållningssätt till sådana läkemedel, eller annars använder vilseledande eller överdrivna påståenden om sådana läkemedel i sin kommunikation, uppmanas du att tipsa Läkemedelsverket. Mer information om hur du gör det hittar du här.

Novo Nordisk presskontakt hittar du här.

Novo Nordisk vill påminna om att vi som läkemedelsbolag, som tillhandahåller receptbelagda läkemedel, har att följa de lagkrav som ställs, och de etiska krav vi därutöver själva ställer, på vår verksamhet. Särskilt får inga av de receptbelagda läkemedel vi tillhandahåller marknadsföras gentemot allmänheten. Utan att det påverkar pressfriheten är Novo Nordisk skyldigt att ha denna viktiga begränsning i åtanke när vi diskuterar receptbelagda läkemedel.

Jobb & Karriär

Är ditt drömjobb inte ledigt just nu? Registrera dig på vår Job Agent eller skapa en kandidatprofil så blir du uppdaterad om alla nya tjänster som passar dig.