En ökad global efterfrågan av Novo Nordisk läkemedel har resulterat i bristsituationer för vissa av våra produkter. Bristen beror inte på kvalitetsproblem eller någon säkerhetsbrist. Novo Nordisk mottar leveranser regelbundet och arbetar oavbrutet för att ytterligare öka produktionskapaciteten. Besök fass.se för lagerinformation om ditt läkemedel.

Vi ber uppriktigt om ursäkt för denna olyckliga situation och de besvär den kan orsaka.

Efterfrågan på våra läkemedel har ökat i Sverige den senaste tiden, både bland offentliga och privata aktörer. Med anledning av detta önskar Novo Nordisk klargöra att Novo Nordisk endast stödjer användning av våra läkemedel inom godkänd indikation. Novo Nordisk har i massutskick informerat förskrivare om att s.k. off label-förskrivning riskerar innebära att patienter med typ 2-diabetes får svårare att få tillgång till sina läkemedel. 

 

Novo Nordisk presskontakt hittar du här.

Novo Nordisk vill påminna om att vi som läkemedelsbolag, som tillhandahåller receptbelagda läkemedel, har att följa de lagkrav som ställs, och de etiska krav vi därutöver själva ställer, på vår verksamhet. Särskilt får inga av de receptbelagda läkemedel vi tillhandahåller marknadsföras gentemot allmänheten. Utan att det påverkar pressfriheten är Novo Nordisk skyldigt att ha denna viktiga begränsning i åtanke när vi diskuterar receptbelagda läkemedel.

Jobb & Karriär

Är ditt drömjobb inte ledigt just nu? Registrera dig på vår Job Agent eller skapa en kandidatprofil så blir du uppdaterad om alla nya tjänster som passar dig.