Försök att få in fysisk aktivitet i vardagen. Lägg samman de olika sakerna du gör under en dag och försök få ihop minst en halvtimme, exempelvis om du går ut med hunden, cyklar, dammsuger, promenerar, arbetar i trädgården osv. Det blir en mycket bra grund! Om du dessutom kan genomföra en lite intensivare motion ett par gånger per vecka så har det ytterligare effekt för hälsan. Prova en eller två förändringar i taget, målet är att du ska orka fortsätta med allt bra du gör!

Eftersom fysisk aktivitet sänker blodsockret, kan det ibland hända att motion i samverkan med vissa blodsockersänkande läkemedel kan ge alltför lågt blodsocker. Detta gäller personer som har behandling med insulin eller sulfonureider. Motion ökar känsligheten för insulin både under tiden du motionerar och i flera timmar efter aktiviteten.
Av denna anledning kan din insulindos behöva minskas innan ett intensivt och långt motionspass. Du kan också behöva tillföra extra kolhydrater under ansträngande motionspass. Fråga din diabetessjuksköterska eller läkare hur du ska göra med mat och insulin när du motionerar!