Om du blir sjuk t.ex. i influensa med feber eller vinterkräksjuka reagerar kroppen med en ökning av stresshormoner vilket kan göra att blodsockret stiger. Dina insulindoser kan då behöva ökas, detta gäller även om du inte får i dig något att äta. Följ blodsockret noga och använd ditt snabba insulin för att korrigera höga blodsockervärden.
Om du kräks på grund av matförgiftning eller gallstensbesvär krävs oftast en minskad insulintillförsel. Om du redan tagit insulin innan du börjat kräkas måste du försöka dricka söt dryck. Går inte det och blodsockret är på väg att sjunka bör du kontakta akutsjukvård.

När du går på restaurang eller är bortbjuden och inte själv kan styra över måltiden finns det vissa saker som du bör tänka på om du har typ 1-diabetes. Tidpunkten för måltiden kan ändras, måltiden kan dra ut på tiden och kolhydratinnehållet kan vara svårt att beräkna.
Vänta med att ta ditt måltidsinsulin tills måltiden serverats annars riskerar du att få lågt blodsocker. Om det är svårt att ta injektionen vid sittande bord, ta insulinet så snart du kan efter att du börjat äta. Det är bäst att ta insulinet före maten men vid enstaka tillfällen kan man ta det efter.
Om du redan innan middagen startar vet om att middagen kommer att dra ut på tiden tar du endast en del av måltidsdosen då middagen startar. Resterande dos, med eventuellt tillägg om middagen är kolhydratrik, tar du efter huvudrätten.

Planera för att undvika lågt blodsocker
När man koncentrerar sig på bilkörning kan det vara svårt att notera symptom på sjunkande blodsocker.
Här är några råd för att undvika hypoglykemi:

• försök att hålla dina vanliga tider för måltider
• kontrollera ditt blodsocker innan färden startar
• gör regelbundna kontroller under längre tids körning
• kör inte längre än två-timmars pass, ta pauser
• ta med reservproviant i form av snabba kolhydrater som frukt, juice eller druvsocker.

Undvik bilkörning dagen efter alkoholintag
Blodsockret kan sjunka snabbt dagen efter en kväll då du druckit alkohol. Undvik bilkörning den dagen!

Rådgör gärna med din läkare eller diabetessjuksköterska innan du reser för att få tips om vad som är viktigt att tänka på just för dig. De kan ge dig råd kring hur du ska hantera just din insulinbehandling t.ex. om du reser över tidzoner som gör att dygnet blir längre eller kortare. Be också att få ett intyg om att du har diabetes och vad du behandlas med.

  • Många länder har särskilda regler vid införsel av läkemedel. Kontrollera vad som gäller dit du ska.
  • Ta med dig dubbelt så mycket insulin som du räknar med att det ska gå åt under hela resan.
  • Ta med dig dubbel uppsättning av insulin, pennor, testmaterial, blodsockermätare och glukagon.
  • Fördela dina läkemedel i flera kollin men tänk på att flygplanets bagageutrymme kan bli extremt kallt, uppåt -50°C. Packa alltså inget insulin i det incheckade bagaget utan ta med detta i handbagaget.
  • Ta också med dig druvsocker, det kan vara svårt eller omöjligt att få tag på i många länder.
  • Glöm inte reservproviant. Avresan kan bli uppskjuten, väntan kan bli lång och flygmaten kan vara dåligt sammansatt eller obefintlig.
  • Kontrollera ditt försäkringsskydd innan avresa.

Om du kan visa intyg på att du behandlas med insulin bör det inte vara några problem att få köpa insulin. I EU/EES får du tillgång till insulin på samma villkor som landets egna medborgare. På andra håll kan det dock vara mycket dyrt och det kan vara bra att teckna en allriskförsäkring innan resan.

Förvara alltid ditt insulin i handbagaget tillsammans med nålar och övriga hjälpmedel.
Om du reser med bil bör du tänka på att temperaturen kan bli mycket hög i en stängd och solbelyst bil. Förvara alltid ditt insulin i en kyld termos eller frigolitbox om det riskerar att bli varmt.