Ett högt blodtryck skadar blodkärlen och ökar risken för flera diabeteskomplikationer. Högt blodtryck kan också vara ett tecken på att njurarna tagit skada. Det är viktigt att börja behandla med blodtryckssänkande medicin i tid. Därför ska blodtrycket mätas vid varje besök på din mottagning.

En hälsosam vikt är bra för alla när det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Men kroppsvikt kan också vara ett mått på balansen mellan blodsockernivåer och insulindoser. Om du har för höga insulindoser och/eller många hypoglykemier måste man äta extra kalorier och kan öka i vikt. Om vikten går ner (utan att du försökt banta) kan det bero på dålig blodsockerkontroll eftersom du då kissar ur dig socker (som ju är kalorier). Därför kontrolleras vikten på dina besök.

Om nerver till fötterna skadas av högt blodsocker kan det dels visa sig genom att fotvalven sjunker ner med följd att man får tryck på fel ställen under fotsulan, dels kan det bli svårt att känna när skon skaver eller om man trampar på något vasst. Dessutom kan fötterna bli torra och spricka som en följd av nedsatt svettproduktion. Om sår uppstår kan de vara mycket svårläkta då personer med diabetes ofta har sämre blodcirkulation. För att förebygga utveckling av sår kan du behöva speciella inlägg i skorna och ibland också professionell fotvård. Därför är det viktigt att fötterna undersöks regelbundet när du är på dina besök.

Höga blodfetter bidrar till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och eftersom diabetes i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom är målen för kolesterolvärden tuffare för dig än för personer utan diabetes. Att äta hälsosamt räcker inte alltid för att dina värden ska gå ner till en önskvärd nivå och då kan läkemedel behövas för att förebygga framtida sjuklighet. Du bör lämna blodprov minst årligen för att kontrollera dina värden.

Diabetessjukdomen kan skada njurarna, särskilt om du har högt blodtryck, vilket leder till att protein läcker ut i urinen. Om man upptäcker detta tidigt – när det bara är  mikroskopiska nivåer (mikroalbuminuri) – går det oftast att hejda förloppet genom en förebyggande medicinering. Därför bör du lämna ett urinprov årligen.

De förändringar som diabetes kan ge i ögat kan du inte upptäcka själv. Du kan alltså se bra ganska länge även om kärlen i ögonbotten är påverkade. Med regelbunden fotografering av ögonbotten kan man i god tid upptäcka eventuella förändringar och då kan de behandlas så att synen kan bevaras. Därför ska din ögonbotten undersökas minst vartannat år.