Lyft upp ett hudveck

Håll kvar injektionsnålen

Byt injektionsställe

Insulin lagras mörkt och kallt (+2 till +8°C) men frostfritt och därför är kylskåpsdörren den bästa platsen. Den insulinpenna/ampull som du för tillfället använder kan du ha i rumstemperatur 4–8 veckor beroende på insulinsort.

Insulin tål inte temperaturer under +2°C. Bär därför insulinet närmast kroppen om du ska vistas många timmar i stark kyla. Du kan också använda termos eller väska med isolering.

Insulinet bryts ned snabbare om det förvaras i värme eller exponeras för solljus. Om du reser med bil bör du tänka på att temperaturen kan bli mycket hög i en stängd och solbelyst bil. Förvara alltid ditt insulin i en kyld termos eller frigolitbox om det riskerar att bli varmt.

Förvara alltid ditt insulin i handbagaget tillsammans med nålar och övriga hjälpmedel.
Om du reser med bil bör du tänka på att temperaturen kan bli mycket hög i en stängd och solbelyst bil. Förvara alltid ditt insulin i en kyld termos eller frigolitbox om det riskerar att bli varmt.