Det är inte ovanligt att man får symptomen i samband med en infektion då kroppen behöver mer insulin och man blir så dålig att man måste söka sjukvård. Det kan också upptäckas då man söker på grund av något eller några av nedanstående symptom på högt blodsocker:

 • törst
 • ökad urinmängd och frekvens 
 • trötthet
 • försämrad syn och dimseende 
 • viktnedgång

Diagnosen diabetes kan sättas på flera sätt men bygger på att man mäter nivån av socker (glukos) i blodet, antingen i fastande eller i samband med ett s.k. oralt glukostoleranstest (OGTT). Om en person söker akut och har symptom så räcker det med ett s.k. slumpblodsocker över 12,2 mmol/l (om man sticker i fingret).
I annat fall används någon av de andra metoderna. Man kan också använda s.k. "långtidssocker" eller HbA1c men detta prov kan vara svårtolkat vid diagnos om utvecklingen av typ 1-diabetes varit snabb.

Med hjälp av ett stick i fingret för att få fram en liten bloddroppe kan blodet analyseras med en mätare och få fram det aktuella blodsockervärdet. Alla med diabetes ska kunna hantera en blodsockermätare då det ger en korrekt ögonblicksbild av blodsockret. Idag använder de flesta med typ 1-diabetes en annan typ av mätning som stöd i sin vardag. Det kallas CGM (Continuous Glucose Monitoring) och består av en sensor (en liten nål) som placeras i huden. Denna mäter kontinuerligt glukosvärdet i underhudsfettet, som är mycket likt blodsockret. Egentligen bör det kallas "vävnadssocker" och det visar blodsockervärdet med viss eftersläpning tidsmässigt. 

Du som lever med typ 1-diabetes behöver regelbundet följa ditt blodsocker och ibland agera på värdet. Du kommer få utbildning och råd av ditt diabetesteam kring detta.

HbA1c även kallat långtidssocker, är ett mått på hur blodsockret legat i genomsnitt under 2–3 månader innan provet tas. Det man mäter är hur mycket socker som fästs vid hemoglobinet (blodets röda färgämne) – ju högre blodsockret har legat, desto högre är HbA1c. Svaret anges i mmol/mol och värdet används vid dina besök för att utvärdera blodsockerkontrollen.

Här kan du se vad HbA1c ungefär motsvarar i blodsocker:

HbA1c motsvarar medelblodsocker
40 mmol/mol 6–7 mmol/L
50 mmol/mol 7–9 mmol/L
60 mmol/mol 9–10 mmol/L
70 mmol/mol 10–12 mmol/L
80 mmol/mol 12–13 mmol/L

Några faktorer som bör vägas samman vid individualiserad målsättning:

 • hur länge du haft diabetes (ju kortare tid desto striktare mål) 
 • hur gammal du är (ju yngre desto striktare mål)
 • om du har några andra sjukdomar/tillstånd
 • hur svårinställt ditt blodsocker är ("svängighet")
 • hur motiverad du är

Praktiskt användbara mål som du kan använda dagligen är olika mål för blodsockret t.ex. för fasteblodsocker på morgonen eller glukosvärdet 1,5 timme efter en måltid.

Exempel på vanliga* målnivåer är:

Blodsocker fastande 5–7 mmol/L
Blodsocker efter maten under 10 mmol/L

*ska individualiseras

Om du använder en kontinuerlig glukosmätare ger denna även information om hur stor andel av dina glukosvärden som har legat i olika områden (se nedan) under den senaste 14-dagarsperioden. TIR och HbA1c kompletterar varandra och båda sätten att mäta är värdefulla för att bedöma glukoskontrollen.

 

Internationella rekommendationer med generella mål använder följande standardiserade glukosområden:

 • Mycket låga värden (under 3.0 mmol/L)
 • Låga värden (under 3.9 mmol/L)
 • Målområde (3.9–10 mmol/L)
 • Höga värden (över 10 mmol/L)
 • Mycket höga värden (över 13.9 mmol/L)

Your Career Guide