Vår globala strategi för socialt ansvar innebär nya långsiktiga ambitioner inom tre områden som är avgörande för att bidra till förbättrad hälsa på samhälls- och individnivå:

  • Förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes och obesitas.
  • Göra vård för utsatta patienter tillgängligt i alla länder.
  • Utveckla innovation som förbättrar liv.

I dag har en av elva personer i världen diabetes, en siffra som beräknas stiga till en av nio personer år 2045, om ingenting görs.

Diabetes är en stor börda för hälso- och sjukvårdssystemen, och vi arbetar med hälsomyndigheter och andra aktörer för att förebygga och behandla sjukdomen.

Inget barn ska behöva dö av typ 1-diabetes

Vi utökar vårt program Changing Diabetes® in Children till att omfatta 100 000 barn år 2030. Programmet har redan hjälpt över 25 000 barn med typ 1-diabetes att få tillgång till sjukvård och livräddande mediciner i samhällen med små resurser.

Prisvärt humaninsulin i låg- och medelinkomstländer

Vi sänker takpriset på humaninsulin från 4 USD till 3 USD per injektionsflaska i 76 låg- och medelinkomstländer. Det är en avsevärd utökning för att göra insulin mer tillgängligt för de mest utsatta.

Förbättrad vård för utsatta befolkningsgrupper

Vi förlänger vårt ”Partnering for Change”-program med Internationella rödakorskommittén (ICRC) och danska Röda Korset fram till 2023, inklusive en donation på 15 miljoner danska kronor. Genom gemensamma insatser hjälper programmet de mest utsatta patientgrupperna under humanitära kriser.