För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.

Instruktioner om hur du använder våra pennor och andra injektionshjälpmedel finns på www.medicininstruktioner.se. Du kan också vända dig till din sjukvårdskontakt.

Ytterligare information om våra läkemedel hittar du på www.fass.se.

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Om du upplever en biverkning eller ett produktfel gällande en produkt från Novo Nordisk så ber vi dig rapportera detta.

Om du, eller personen du rapporterar för, upplever en allvarlig biverkning ska du först kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Du kan rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se.

Du kan även rapportera biverkningar eller klagomål direkt till oss. Vår kundtjänst nås på 020-981810 (vardagar 9-14), eller genom formuläret på nedanstående länk:

För reklamationer ska du i första hand vända dig till inköpsstället, men läkemedel kan man alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken meddelar oss när de tar emot en reklamation på våra produkter, och vi registrerar och följer upp på informationen. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamerade läkemedel, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

Medicintekniska produkter ska reklameras till inköpsstället. Inköpsstället kan vara ett apotek eller en hjälpmedelscentral kopplad till din region. Inköpsstället meddelar oss på samma sätt som apoteken gör, och vi hanterar informationen på samma vis. Kontakta din föreskrivare för mer information om hur du kan reklamera din medicintekniska produkt.

Vänligen notera att Novo Nordisk registrerar information om rapporterade reklamationer och biverkningar för att säkra patientsäkerheten och för att följa gällande lagstiftning. Dina personuppgifter registreras, sparas i Novo Nordisks globala säkerhetdatabas och behandlas konfidentiellt. Vi är skyldiga att rapportera reklamationer och biverkningar till Läkemedelsverket enligt gällande lag.

För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter i Novo Nordisk klicka här eller kontakta Novo Nordisk dataskyddsombud på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com.