Novo Nordisk A/S är enligt lag skyldigt att samla in reklamationer och säkerhetsinformation om våra produkter och samtidigt även skydda din persondata. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi behandlar (t.ex. samlar in, använder, lagrar och delar) dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med denna information och gällande lag.

I Novo Nordisk samlar vi all säkerhetsinformation om våra produkter i en databas. Vi analyserar data regelbundet för att avgöra om det finns ny information om våra produkter som vi behöver dela med myndigheter, läkare och patienter. Syftet är att trygga säkerheten avseende våra produkter och säkerheten för patienter.

Novo Nordisk A/S

Novo Alle 1, DK-2880 Bagsvaerd

Danmark

+45 4444 8888

www.novonordisk.com

Du kan när som helst kontakta Novo Nordisk eller Novo Nordisk dataskyddsombud på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Direkt från dig
 • Från hälso- och sjukvårdspersonal så som din sjuksköterska, en farmaceut eller läkare
 • Från allmänt tillgängliga publikationer, webbplatser eller sociala medier

Vi behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål:

 • Att utföra vetenskapliga utvärderingar av reklamationer och biverkningar potentiellt relaterade till Novo Nordisks medicinska produkter. Reklamationer och biverkningar kommer att lagras i databaser och kommer att regelbundet analyseras för att upptäcka övergripande signaler. 

 • Kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Uppgifter om ras och etniskt ursprung
 • Hälsorelaterade uppgifter och uppgifter om vilka medicinska produkter som du använder.

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla den lagstadgade säkerhetsskyldigheten

 • Offentliga myndigheter, inklusive hälso-och/eller regulatoriska myndigheter. 
 • Andra läkemedelsbolag, om en biverkning anses relaterad till deras produkt(er).
 • Andra koncernbolag inom Novo Nordisk (t.ex. Novo Nordisks dotterbolag i andra länder)  
 • Leverantörer som biträder vårt bolag (t.ex. licens partners, konsulter, ITtjänsteleverantörer)
 • Samarbetspartners inom digitala verktyg (t.ex. applikationer)

 • Alla icke-EEA länder i vilka Novo Nordisk har en fysisk närvaro 

Vi vidtar därför följande skyddsåtgärd, enligt lag, för att skydda dina personuppgifter vid sådana överföringar: 

 • Överföringen avser en Novo Nordisk-enhet som omfattas av Novo Nordisks bindande företagsbestämmelser som finns att läsa på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporategovernance/personal-data-protection.html.

 • För uppgifter relaterade till biverkningar lagras uppgifterna permanent.:
 • För tekniska reklamationer gällande Novo Nordisk medicinska produkter utan relaterade biverkningar, lagras uppgifter i 12 år.

 • Du kan få information om vilka personuppgifter vi har om dig
 • Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
 • Du kan få dina personuppgifter uppdaterade eller korrigerade 
 • Du kan ge in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet. 

Enligt gällande lag kan det finnas begränsningar i dessa rättigheter beroende på de specifika omständigheterna i personuppgiftsbehandlingen. Kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 1 med frågor eller förfrågningar rörande dessa rättigheter. 

Notice Säkerhetsinformation v03_05_Maj_2021