I extrema situationer finns det ingen läkare alls att träffa, ingen vårdcentral att besöka och ingen medicin på apoteken. Den krassa verkligheten är att många patienter i utsatta områden saknar tillgång till vård. Vi har ambitionen att åtgärda den ojämlikheten och se till så att människor får tillgång till de läkemedel och den vård de behöver- till priser de har råd med.

Hindren är komplexa och skiljer sig från land till land, men vi vet av erfarenhet att förändring är möjlig. Vår ambition är att ge tillgång till de läkemedel vi tillverkar, till så många människor som möjligt som lever med diabetes, sällsynta blodsjukdomar och sällsynta endokrina sjukdomar, samtidigt som vi adresserar frågan om överkomliga priser på olika nivåer.

Det finns begränsat med folkhälsodata om barn med typ 1-diabetes, men den outhärdliga sanningen är att i många av världens fattigaste länder är det endast ett fåtal som lever tillräckligt länge för ens inkluderas i statistiken över insjuknade.

Vid 208 kliniker i 14 låg- och medelinkomstländer säkerställer programmet Changing Diabetes® in Children tillgång till vård och livräddande insulin för barn med typ 1-diabetes. Idag tillhandahåller programmet sjukvård, insulin och förnödenheter till över 26 000 barn. Vårt nästa mål är att utöka programmet och nå 100 000 barn år 2030.

I videon här ovanför träffar ni en hjältinna med typ 1-diabetes, Bilguissa från Guinea. Bilguissa tillhör en ny generation barn och unga vuxna som lever med typ 1-diabetes i Guinea. Med stöd av läkare och sjuksköterskor på Changing Diabetes® in Children-kliniken är hon idag en lokal förebild och ledare. Hon är full av hopp, hanterar sig egen diabetes väl och vägleder och inspirerar sina yngre kamrater.

I låg- och medelinkomstländer fokuserar vi särskilt på de mest utsatta människorna som lever med diabetes. I mer än två tredjedelar av de länder där vi är verksamma har vi upprättat program för rimliga priser och tillgång för att hjälpa behövande patienter. I de här programmen strävar vi efter att besvara svåra frågor, som:

  • Hur uppmuntrar vi fler patienter att delta i program för rimligare prisbild? 
  • Hur utvecklar vi insuliner som inte kräver kylhållning och som därmed tål längre transporter?
  • Hur kan vi förenkla leveranskedjorna för läkemedel och därmed sänka priserna?

Vi arbetar väldigt engagerat med dessa frågor för att göra insulin tillgängligt för alla. 

Vårt åtagande är att även i fortsättningen ha ett insulin till låg kostnad i vår produktportfölj och att producera och hålla humaninsulin tillgängligt i många år framöver. Det är så vi visar vårt engagemang för insulintillgång.

Med vår Defeat Diabetes-strategi sänker vi takpriset för insulin i låg- och medelinkomstländer, och arbetar samtidigt med att utöka antalet program för överkomliga priser.

Prisvärt insulin i låg- och medelinkomstländer
År 2001 tog vi ett banbrytande beslut om att sänka kostnaderna för humaninsulin i de mest resursbegränsade länderna. Idag omfattar våra insatser totalt 76 länder, där en tredjedel av världens personer med diabetes bor, samt utvalda hjälporganisationer.

Vårt åtagande bygger på följande principer:

1.  Vi kommer fortsätta att vara den ledande leverantören av lågt prissatta humaninsulin i världen.

2.  Vi garanterar att vi kommer tillhandahålla lågprisinsulin i de fattigaste delarna av världen under många år framöver, vilket inkluderar:

  • de minst utvecklade länderna, enligt FN:s definition
  • andra låginkomstländer, enligt Världsbankens definition
  • medelinkomstländer där stora grupper av låginkomsttagare saknar tillräckligt hälsoskydd, samt utvalda hjälporganisationer där åtagandet är globalt.

3. Vi garanterar ett pristak för humaninsulin på 3 USD per injektionsflaska.

4. Vi kommer att ta itu med de utmaningar inom insulindistribution och hälso- och sjukvårdskapacitet som ofta hindrar lågkostnadsinsulin från att nå de mest utsatta.

En del av Novo Nordisks bidrag för att främja tillgången på vård är vårt fortsatta, långsiktiga ekonomiska engagemang i World Diabetes Foundation.

World Diabetes Foundation grundades av Novo Nordisk 2002. Det är en oberoende stiftelse till stöd för förebyggande och behandling av diabetes i utvecklingsländer. Stiftelsen stödjer hållbara partnerskap och fungerar som en katalysator för att hjälpa andra att göra mer. Vårt nuvarande åtagande gentemot stiftelsen är 1,69 miljarder DKK (277 miljoner USD) för perioden fram till 2024.

Läs mer om World Diabetes Foundation (på engelska).

I vissa länder kan personer som lever med hemofili befinna sig i en situation där de inte tillåts förvara sin hemofilimedicin hemma. Under Covid-19-krisen har de till exempel inte kunnat besöka sjukhus för att få behandling.

När människor som lever med en sällsynt blodsjukdom står inför dessa situationer, samarbetar vi med lokala hälsomyndigheter och partnerorganisationer för att ge ekonomiskt stöd för hemleveranser av läkemedel och behandling.

För att säkerställa tydliga och transparenta relationer utformas våra initiativ i dialog med beslutsfattare för stödtjänster relaterade till patientutbildning, leverans och läkemedelslagring.

Läs vidare om vår stiftelse som hjälper människor som lever med hemofili att få tillgång till vård.

Novo Nordisk Haemophilia Foundation är en bidragsbeviljande, ideell organisation som strävar efter att förbättra vårdtillgången för personer som lever med hemofili och andra blödningsrubbningar i utvecklings- och tillväxtländer.

Hemofili är en ärftlig blödningssjukdom som drabbar en av 10 000 personer. Eftersom tre av fyra personer med hemofili lever i ett utvecklingsland finns ett akut behov av att se till att de får tillgång till en diagnos och adekvat behandling.