BEHANDLINGSOMRÅDEN

Vagifem® – behandlar torra underliv

Vagifem® – behandlar torra underliv

Förstår du östrogen så förstår du Vagifem®

Sitter du ner? Kanske står du upp. Kanske spelar det ingen roll. För både att sitta och gå kan ge obehag och smärta om du har torra slemhinnor i underlivet. 47 % av alla kvinnor i och efter klimakteriet drabbas av underlivsbesvär som beror på minskad östrogenproduktion.

Östrogenet underlättar blodcirkulationen, ser till att sekretproduktionen fungerar och skyddar mot infektioner. När östrogenproduktionen minskar kan slemhinnorna i underlivet och urinröret bli skörare, torrare och mindre elastiska. Du kan få besvär som klåda, sveda, smärta, urinläckage, upprepade urinvägsinfektioner och smärta vid samlag. Att cykla, sitta och gå kan också bli besvärligt, framför allt om du bär åtsittande kläder. Till skillnad från värmevallningar, som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torrhet i underlivet bestå.

Genom att tillsätta lokalt östrogen kan du få hjälp med besvären. Tänk på att behandling utan östrogen mot vaginal torrhet inte ger någon bestående effekt om besvären är orsakade av östrogenbrist.

Symtom

Symtom vid östrogenbrist i underlivet

Du kan få besvär som:

 • klåda 
 • sveda
 • smärta
 • urinläckage 
 • upprepade urinvägsinfektioner 
 • urinträngningar, d v s akut behov av att kissa 
 • brinnande eller svidande känsla när du kissar
 • smärta och/eller blödningar under och efter samlag

Att cykla, sitta och gå kan också bli besvärligt, framför allt om du bär åtsittande kläder. Till skillnad från värmevallningar, som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torrhet i underlivet bestå.

Våga prata om besvären

En studie har visat att kvinnor som har östrogenbrist i underlivet inte alltid berättar om alla sina symtom för sin läkare. Därmed finns det en risk att man missar den egentliga orsaken till problemen. Tveka aldrig att ta upp alla dina besvär, oavsett om det är med din gynekolog, sjuksköterska eller allmänläkare. De kan ge dig råd om vilken behandling som passar dig.

Symtomtest

Din läkare kan hjälpa dig att fastställa om du har östrogenbrist i underlivet (vaginal atrofi). Svara på frågorna nedan – ju fler ja-svar desto större är sannolikheten för att du har östrogenbrist i underlivet. Låt svaren på dessa frågor vara ett diskussionsunderlag nästa gång du träffar din läkare.

 • Känner du dig mer torr i ditt underliv nu än för några år sedan? I vissa fall uppstår torrheten några år efter att klimakteriet har passerat. 
 • Har du upplevt smärta eller sveda i underlivet i samband med eller efter samlag?
 • Upplever du smärta eller sveda i underlivet utan anledning eller vid aktiviteter som cykling, promenader eller trädgårdsarbete?
 • Känner du oftare urinträngningar nu än för några år sedan?
 • Har du oftare haft urinvägsinfektion de senaste åren än längre tillbaka?
 • Svider det när du kissar?

Om Vagifem®

Vagifem® behandlar torra underliv med lokalt östrogen

Vagifem® innehåller östrogen som är identiskt med det kroppen själv producerar. Genom vaginaltabletterna verkar östrogenet där det gör nytta– på vaginalslemhinnan. Slemhinnorna får tillbaka sin elasticitet och tjocklek. Torrhetskänslan, klådan och smärtan försvinner helt eller delvis. Underlivets pH-värde balanseras, vilket återställer den normala bakteriefloran. Du kan förvänta dig en effekt redan under den första månaden. Eftersom östrogenbristen är kronisk försvinner effekten när behandlingen avbryts.

Låt det bara säga klick

Dosering

Börja med att ta en vaginaltablett dagligen i två veckor. Fortsätt därefter med en vaginaltablett två gånger i veckan som underhållsdos. När du påbörjat behandling med Vagifem® rekommenderas du att gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller diskuteras fördelar och risker med fortsatt behandling.

Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Vagifem® och östrogen. Svaren kommer från experter inom gynekologi. Tveka aldrig att fråga din läkare om du har fler frågor.

Det är viktigt att du först fått diagnosen konstaterad av din läkare.

Därefter har du själv möjlighet att köpa Vagifem® receptfritt. Gå på regelbundna kontroller hos läkare, minst en gång per år, för att säkerställa bästa möjliga behandling. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Gå på regelbundna kontroller hos läkare, minst en gång per år, för att säkerställa bästa möjliga behandling.

Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling. Det är viktigt att du läser bipacksedeln och följer instruktionerna noga.

Under klimakteriet minskar kroppens produktion av östrogen för att sedan upphöra helt. I underlivet har östrogenet som funktion att underlätta blodcirkulationen i vävnaderna, upprätthålla sekretproduktionen och skydda mot infektioner.

När östrogenproduktionen minskar kan slemhinnorna i både underlivet och urinröret bli tunnare, skörare, torrare och mindre elastiska. Slemhinnans minskade tjocklek gör att nerverna hamnar närmare ytan och gör underlivet mer ömtåligt för friktion, vid till exempel samlag. Östrogenbristen påverkar också underlivets pH-värde och en förändrad bakterieflora leder till en ökad känslighet för infektioner. 

Riskerna med östrogenbehandling som används för t.ex. värmevallningar, och som går ut i blodet, skiljer sig från lokal östrogenbehandling

Vagifem® är en lokal behandling och absorptionen in i blodet är mycket liten. Det är därför mindre sannolikt att risken för t.ex. olika typer av cancer skulle öka med Vagifem®

Hos vissa kommer besvären under själva klimakteriet. Men det kan också dröja flera år efter den sista mensen innan besvären med torra slemhinnor uppstår. 

Hormonbehandling kan ges som tablett som sväljs, eller som plåster – det kallas systemisk behandling.

Denna behandling används då man behöver effekt i hela kroppen, som vid värmevallningar och svettningar. Vid besvär i underlivet orsakat av torra slemhinnor vid östrogenbrist, rekommenderas lokal östrogenbehandling. 

Oljebaserad rengöring är klart mest skonsamt. 

Lokal östrogenbehandling lindrar besvär som torrhet eller irritation i underlivet och smärta vid samlag.

Besvären beskrivna ovan är därför något som troligen kan behandlas med en lokal östrogenbehandling. Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandling för att säkerställa att det är just östrogenbrist i underlivet som du drabbats av. 

Vaginaltabletter har en lokal effekt.

Det betyder att det verkar lokalt på vaginalslemhinnan och har minimalt upptag i övriga delar av kroppen. Eftersom östrogenbristen är kronisk försvinner effekten när behandlingen avbryts. Gå på regelbundna kontroller hos läkare, minst en gång per år, för att säkerställa bästa möjliga behandling. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling. Det är viktigt att du läser bipacksedeln och följer instruktionerna noga. 

Självklart. Bara applicera vaginaltabletten på kvällen efter bad och efter samlag.

Liksom alla läkemedel kan Vagifem® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Huvudvärk
 • Magsmärta
 • Vaginal blödning, flytningar eller obehagskänsla.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • Svampinfektion i underlivet
 • Illamående
 • Hudutslag
 • Viktökning
 • Värmevallning
 • Högt blodtryck.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

Dessa produkter kan absolut hjälpa tillfälligt och återfukta och underlätta. Men om torrheten i slemhinnorna beror på östrogenbrist behövs en behandling som återuppbygger slemhinnorna med hjälp av östrogen. Eftersom östrogenbristen är kronisk försvinner effekten när behandlingen avbryts.

Systemisk östrogenbehandling används inte mot östrogenbrist i underlivet eftersom det har begränsad eller ingen effekt. Vid dessa besvär rekommenderas lokal östrogenbehandling.

Varje vaginaltablett ligger i en engångsapplikator. Detta är på grund av hygieniska och säkerhetsmässiga skäl.

Vagifem-applikatorn är gjord av polypropylen. När applikatorn förbränns bildas uteslutande koldioxid och vatten. Hälften av den förbrukade energin återvinns vid förbränning. En årsförbrukning av Vagifem® motsvarar ca 14–15 plastkassar.

Oanvända applikatorer ska inte slängas i avlopp eller i det vanliga hushållsavfallet. Lämna i stället in dem på apoteket, som kan ta hand om dem på rätt sätt.

Oftast inte, tyvärr. Svettningar och värmevallningar orsakas av kroppens anpassning till förändringen i hormonnivå och går över när östrogenhalten stabiliserats på en ny, lägre nivå. Torra slemhinnor däremot beror på bristen på östrogen och därför kan besvären vara hela livet ut. 

Köp här!

Vagifem® finns att köpa receptfritt på alla apotek, både i butik och på nätet. Här nedanför finner du direktlänkar till Vagifem® på respektive apotek:

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st.

Vagifem® används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus).

Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder under behandlingen.

Gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år, när du påbörjat behandling med Vagifem®.

Läs bipacksedeln noga.