Vagifem® innehåller östrogen som är identiskt med det kroppen själv producerar. Genom vaginaltabletterna verkar östrogenet där det gör nytta – på vaginalslemhinnan. Slemhinnorna får tillbaka sin elasticitet och tjocklek. Torrhetskänslan, klådan och smärtan försvinner helt eller delvis. Underlivets pH-värde balanseras, vilket återställer den normala bakteriefloran. Du kan förvänta dig en effekt redan under den första månaden. Eftersom östrogenbristen är kronisk försvinner effekten när behandlingen avbryts.

Tabletten

Efter

Därefter har du själv möjlighet att köpa Vagifem® receptfritt. Gå på regelbundna kontroller hos läkare, minst en gång per år, för att säkerställa bästa möjliga behandling. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling. Det är viktigt att du läser bipacksedeln och följer instruktionerna noga.

Vagifem® är en lokal behandling och absorptionen i blodet är mycket liten. Det är därför mindre sannolikt att risken för t.ex. olika typer av cancer skulle öka med Vagifem®

Det betyder att det verkar lokalt på vaginalslemhinnan och har minimalt upptag i övriga delar av kroppen. Eftersom östrogenbristen är kronisk försvinner effekten när behandlingen avbryts. Gå på regelbundna kontroller hos läkare, minst en gång per år, för att säkerställa bästa möjliga behandling. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling. Det är viktigt att du läser bipacksedeln och följer instruktionerna noga.

Denna behandling används då man behöver effekt i hela kroppen, som vid värmevallningar och svettningar. Vid besvär i underlivet orsakat av torra slemhinnor vid östrogenbrist, rekommenderas lokal östrogenbehandling.

Bara applicera vaginaltabletten på kvällen efter bad och efter samlag.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

  • Huvudvärk
  • Magsmärta
  • Vaginal blödning, flytningar eller obehagskänsla

 

Mindre vanliga:  kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

  • Svampinfektion i underlivet
  • Illamående
  • Hudutslag
  • Viktökning
  • Värmevallning
  • Högt blodtryck

 

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Varje vaginaltablett ligger i en engångsapplikator. Detta är på grund av hygieniska och säkerhetsmässiga skäl.

Vagifem-applikatorn är gjord av polypropylen. När applikatorn förbränns bildas uteslutande koldioxid och vatten. Hälften av den förbrukade energin återvinns vid förbränning.

 

Oanvända applikatorer ska inte slängas i avlopp eller i det vanliga hushållsavfallet. Lämna i stället in dem på apoteket, som kan ta hand om dem på rätt sätt.

Vagifem ® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st.

Vagifem® används för lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstruationsperioden (menopaus).

Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–4 veckor eller om andra symtom uppträder under behandlingen.

Gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år, när du påbörjat behandling med Vagifem®.

Läs bipacksedeln noga.

Novo Nordisk Scandinavia AB
www.novonordisk.se

Augusti 2022
SE22VG00005