För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.

Instruktioner om hur du använder våra pennor och andra injektionshjälpmedel finns på www.medicininstruktioner.se. Du kan också vända dig till din sjukvårdskontakt.

Ytterligare information om våra läkemedel hittar du på www.fass.se.

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Om du upplever en biverkning eller vill reklamera en produkt från Novo Nordisk ber vi dig rapportera detta.

Om du upplever en biverkning, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkning direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se.

För reklamationer ska du i första hand vända dig till inköpsstället.

Läkemedel kan man alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

Medicintekniska produkter ska reklameras till inköpsstället. Inköpsstället kan vara en hjälpmedelscentral kopplad till din region. Kontakta din föreskrivare för mer information om hur du kan reklamera din medicintekniska produkt.

Om du, eller personen du rapporterar för, upplever allvarliga biverkningar för tillfället, ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal innan du rapporterar biverkningen.

För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer, klicka på nedanstående länk:

 

Vänligen notera att Novo Nordisk registrerar information om rapporterade reklamationer och biverkningar för att säkra patientsäkerhet och för att följa gällande lagstiftning. Dina personuppgifter registreras och sparas permanent i Novo Nordisks globala säkerhetdatabas och behandlas konfidentiellt. Vi är skyldiga att rapportera reklamationer och biverkningar till Läkemedelsverket enligt gällande lag.

För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter i Novo Nordisk klicka här eller kontakta Novo Nordisk dataskyddsombud på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com.