Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag, grundat 1923 och med huvudkontor strax utanför Köpenhamn i Danmark.

Vi har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar som diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar, obesitas och ateroskleros.

Vi gör det med banbrytande vetenskapliga genombrott och genom att öka tillgängligheten på våra läkemedel samt genom att arbeta för att förebygga och i slutänden bota de sjukdomar vi behandlar.

Novo Nordisk har mer än 47 000 anställda på 80 kontor runt om i världen och våra produkter finns tillgängliga i 168 länder.

Vi är ett stolt life science-företag och vi som arbetar här förenas av en gemensam uppgift: att upptäcka bättre behandlingar för människor som lever med allvarliga kroniska sjukdomar.

Läkemedelsindustrin är dynamisk, och den vetenskapliga förståelsen för de sjukdomar som vi behandlar och de människor som lever med dem förbättras varje dag. Detta är en ständig påminnelse om att det som fört oss dit vi är i dag, inte nödvändigtvis är detsamma som kommer att göra oss framgångsrika i framtiden.

Som arbetsgivare inser vi hur viktigt det är att välkomna ett experimentellt tankesätt och sträva efter mångfald och inkludering- genom att beakta flera perspektiv fattar vi också bättre beslut.

Tillsammans förändrar vi liv.

Vi är fast beslutna att hjälpa samhällen att besegra diabetes, och vår strategi är tydlig: vi vill påskynda det förebyggande arbetet kring typ 2-diabetes och obesitas, och göra vård till rimligt pris tillgänglig för utsatta patienter i alla länder.

Vår framgång kommer att definieras av de lösningar vi tillför, samt hälsa och välbefinnande för de människor och samhällen som drar nytta av dem.

Läs mer om vår strategi för att besegra diabetes.

 

Vi är det första läkemedelsföretaget som använder 100 % förnybar energi i alla våra globala produktionsanläggningar. Vi är stolta, men också motiverade att gå ännu längre. Med vår ”Circular for Zero”-strategi startar vi en resa för att uppnå noll miljöpåverkan i hela vår verksamhet.

Vi samarbetar proaktivt med leverantörer för att minska miljöpåverkan i hela vår leveranskedja, minska CO2-utsläppen från hela vår verksamhet och våra transporter samt lösa utmaningen med uttjänta produkter. Allt för att material ska kunna återvinnas och återbrukas i nya produkter.

Följ vår resa för att uppnå noll miljöpåverkan.

Novo Nordisk samarbetar nära ledande universitet och bioteknikföretag över hela världen för att tillsammans med dem påskynda utvecklingen av nya läkemedel.

Vi söker kontinuerligt nya partners som vi delar intressen med och som har kompletterande kompetenser, och vi delar öppet nya peptid- och proteinanaloger samt antikroppar för preklinisk forskning.

Vår historia börjar 1923, när två små danska företag startade produktionen av det revolutionerande nya läkemedlet insulin som just hade upptäckts av två kanadensiska forskare.

När de två danska företagen gick samman 1989 bildades Novo Nordisk, ett företag som sedan dess vuxit och har en viktig ställning inom behandling av diabetes, hemofili, obesitas, tillväxtrubbningar och hormonsubstitution.

Läs mer om vår historia och vår tradition av att förändra diabetes.

The Novo Nordisk Way är de vägledande principer som ligger till grund för varje beslut vi fattar. Den beskriver vilka vi är, hur vi arbetar och vad vi vill uppnå, och stakar ut en tydlig riktning för vårt företag och våra anställda. I slutänden är det också ett löfte vi ger varandra, och de miljontals patienter över hela världen som förlitar sig på våra produkter för att kunna leva ett mer hälsosamt liv.

1923 påbörjade våra danska grundare en resa för att förändra diabetes. Idag är vi tusentals anställda över hela världen som med passion, kompetens och engagemang driver på förändring för att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar.

  • Vi strävar efter att vara ledande inom alla behandlingsområden där vi är aktiva.
  • Vårt viktigaste bidrag är att upptäcka och utveckla innovativa biologiska läkemedel och göra dem tillgängliga för patienter över hela världen.
  • Att få vår verksamhet att växa och att leverera konkurrenskraftiga ekonomiska resultat för att erbjuda en attraktiv avkastning till våra aktieägare är det som gör det möjligt för oss att hjälpa patienter leva ett bättre liv och bidra till våra samhällen.
  • Vår affärsfilosofi bygger på att balansera finansiella, sociala och miljömässiga överväganden. Vi kallar det "The Triple Bottom Line".
  • Vi är öppna, ärliga, ambitiösa, ansvarsfulla och behandlar alla med respekt.
  • Vi erbjuder möjligheter för våra medarbetare att förverkliga sin potential.
  • Vi kompromissar aldrig med kvalitet och affärsetik.

Varje dag måste vi ta svåra beslut. Vi tänker alltid på vad som är bäst för patienterna, våra medarbetare och våra aktieägare, på lång sikt.

Det är så vi gör det. Det är The Novo Nordisk Way.

Läs mer om hur det är att arbeta på Novo Nordisk.