Obesitas kan verka enkelt: om man konsumerar fler kalorier än man behöver så går man upp i vikt. Men den verkliga förklaringen är mer komplicerad än så. Och det handlar om mer än vikt.

Obesitas är en komplex kronisk sjukdom, och att gå ner i vikt handlar inte bara om att äta mindre och röra sig mer. I själva verket kan vikten påverkas av gener, fysiologi, miljö, jobb och utbildning, och vad som pågår i hjärnan.

Det är viktigt att förstå dessa faktorer, eftersom obesitas har ett samband med flera allvarliga hälsotillstånd, som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, obstruktiv sömnapné och vissa typer av cancer. Dessutom lider många av omgivningens stigmatisering och fördomar, vilket kan leda till ångest och depression.

Men med rätt vård kan personer med obesitas nå viktminskning som verkligen påverkar deras hälsa i positiv riktning.

människor runt om i världen lever för närvarande med obesitas.

Den totala kostnaden i Sverige för övervikt (BMI 25-30) och obesitas (BMI >30).

viktminskning eller mer utan kirurgi är vår ambition för patienterna.

Den globala förekomsten av obesitas har mer än fördubblats sedan 1975.

Obesitas beror på många faktorer — både i och utanför kroppen. En person kan födas med en tendens att gå upp i vikt, precis som någon föds med en viss ögonfärg.

Det finns också en fysiologisk aspekt. När en person äter sänder magen och tarmen hormonsignaler till hjärnan där de översätts till känslor av minskad hunger och ökad mättnad. Det styr i sin tur hur mycket en person äter.

Om vikten minskar så kan kroppens egna hormonnivåer förändras i ett försök att återfå den förlorade vikten. Studier visar att ett resultat av det är att bara ungefär en tredjedel av dem som gått ner i vikt behåller den uppnådda viktminskningen över tid.

Många aspekter av en persons allmänna välbefinnande, som miljö och livsstil, kan också orsaka viktökning. Boendesituation och omgivande kultur kan även de påverka risken att utveckla obesitas.

Så även om många personer som lever med obesitas tror att de ska kunna hantera sin vikt på egen hand, så är det inte helt enkelt.

För att förstå obesitas måste vi förstå vad som händer i våra hjärnor. Det verkar som att vi är genetiskt programmerade att hålla fast vid extra kalorier, förmodligen för att det i tusentals år var en grundläggande överlevnadsmekanism.

Det är också därför personer som lever med obesitas måste kämpa för att gå ner i vikt; deras organ är programmerade att arbeta för att få dem tillbaka till startvikten. Det är som om det satt en strömbrytare i hjärnan som fjärrstyr en persons energiförbrukning tills de återfått de förlorade kilona.

Fetma illustration displying en stad kontur.

Vi strävar efter att vara drivande i forskningen om obesitas.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt det kroppsegna GLP-1-hormonet. Vi upptäcker mer och mer hur stor roll detta naturligt förekommande hormon verkar spela för att nå framgångsrik viktnedgång. Det är ju till exempel GLP-1-hormonet som påverkar en persons hungerkänslor när en måltid är avslutad.

Under flera år har våra forskare studerat hur syntetiska GLP-1-molekyler kan användas för att undertrycka aptit eller öka energiförbrukning. Och vi kommer fortsätta att undersöka hur GLP-1 kan stimulera långvarig viktminskning.

För närvarande forskar vi inom följande områden:

  • 20 % viktminskning
  • Kardiovaskulärt skydd