Vår strategi utmanar oss att hitta nya sätt att designa produkter som kan återvinnas eller återanvändas, omforma vår verksamhet för att minimera konsumtion och avfall, och arbeta med leverantörer som delar vårt mål.

Vi tar redan de första stegen mot noll miljöpåverkan, men vi letar alltid efter nya sätt att göra mer. Vi tror att svaren kommer när vi låter hela vår verksamhet präglas av ett cirkulärt tankesätt som håller våra produkter och material i fortsatt bruk.

För att nå våra mål om noll klimatpåverkan behöver vi agera på både global och lokal nivå. Novo Nordisk Sverige har därför sedan flera år en lokal hållbarhetsstrategi med fokus på att främja och möjliggöra hållbara beslut och beteenden i vår svenska organisation. Våra mål täcker områden som resor och transport, elförbrukning, inköp och leverantörer.

Den svenska hållbarhetsstrategin är förankrad i vår ledningsgrupp som årligen säkrar framsteg och sätter nya ambitiösa mål för organisationen, såväl kort- som långsiktigt. Tillsammans är vi med och bidrar till en hållbar framtid med noll klimatpåverkan.

Cities Changing Diabetes

Städer utgör en möjlighet att vinna kampen mot både klimatförändringar och typ 2-diabetes.

Idag samarbetar vi med partners i 25 större städer runt om i världen för att förebygga sjukdomar genom utbildning och insatser på plats.

Dessa partnerskap är en del av vårt program Cities Changing Diabetes. Sedan 2015 har detta program kommit att bli en självständig rörelse, som mobiliserar många beslutsfattare och andra intressenter för att ta itu med de allt viktigare frågorna om typ 2-diabetes och hur vi skapar mer hälsosamma livsmiljöer.

Läs mer om hur vi förbättrar hälsa och välbefinnande i städerna.