Telefonnummer till kundservice för vårdpersonal: 020-98 18 10

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Vid reklamationer eller biverkningar av produkter från Novo Nordisk ber vi dig rapportera detta.

Biverkningar rapporteras direkt till Läkemedelsverket, www.läkemedelsverket.se

I första hand ska patienten vända sig till det apotek där man köpte läkemedlet, men man kan alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.

För övriga ärenden som inte gäller rapportering av biverkningar eller reklamationer,  kontakta oss här .

Instruktioner om hur våra pennor och andra injektionshjälpmedel används finns på www.medicininstruktioner.se.