EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) etiska uppförandekod innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer öppet ska redovisas. Det gäller i hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka individer eller organisationer i Sverige som har tagit emot värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Som medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, arbetar Novo Nordisk för transparens kring det viktiga samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården. Samarbetet är en förutsättning för fortsatt utveckling och förbättring av behandlingsmöjligheter.

Summering av värdeöverföringar som gjorts från Novo Nordisk till hälso- och sjukvården i Sverige under 2022.

  Kategori

  Total (mSEK) 

  Forskning och Utveckling   

  56,45  

  Konsultation 

  4,20  

  Sponsring  

2,01  

  Donation  

0  

TOTAL  

62,66  


Detaljerad redovisning finns via länkarna nedan.

Klicka på länkarna nedan för detaljerad redovisning.

För en god förståelse av hur rapporterna om värdeöverföringar är uppbyggda och dess bakomliggande data, hänvisar Novo Nordisk till respektive metodnotering som klargör innehållet i rapporterna.

Läs gärna mer på www.lif.se

Senast uppdaterad:  31 maj 2023.