Du får endast ladda ner och skriva ut innehåll för privat icke-kommersiellt bruk på följande villkor:

  • Att dokumenten i sin helhet inte ändras.
  • Att ingen avgift tas för privat utlåning av materialet.
  • Att upphovsrättslig innehavare (Novo Nordisk) uttryckligen anges som källa.

Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Novo Nordisk.

Varumärken, produktnamn, bilder på produkter etc  på denna hemsida tillhör Novo Nordisk, (eller används med innehavarens samtycke). och får inte användas utan skriftligt samtycke från Novo Nordisk.

2001 Novo Nordisk Scandinavia AB. All rights reserved.