Compliance Hotline ägs och övervakas av revisionskommittén , som   är en del av novo Nordisks styrelse.

Om du är anställd hos Novo Nordisk uppmanas du att ta upp den oro via lokal ledning, lokal juridisk eller HR personal. Om detta inte är ett alternativ får du använda de alternativ som nämns nedan.

Ärenden rörande Affärsetik, Redovisningsfrågor och Bedrägeri, Novo Nordisk Way, Potentiella personuppgiftsbrott, kvalitet eller andra frågor som innebär rättsliga risker och/eller andra allvarliga risker för Novo Nordisk ska rapporteras till Compliance Hotline. Du kan hitta exempel på vilka det gäller att rapportera nedan.

Observera att Compliance Hotline inte ska användas för rapportering av kundklagomål, biverkningar eller förfalskade produkter. Vänligt använda länkarna i den vänstra menyn för rapportering av sådana farhågor.

  • Tjänstefel eller brott mot affärsetikpolicyer och standarder av Novo Nordisk eller tredje part som representerar Novo Nordisk.

Exempel är felaktig försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, ge eller ta emot otillbörliga fördelar, olämplig produktprovtagning, felaktig relationer med kunder eller tredje part och olämpliga patientinteraktioner.

  • Allvarlig kränkning av Novo Nordisk Way relaterat till förvaltningspraxis, affärsbeteende eller beteende.

Exempel är allvarliga orättvis behandling av en anställd, bredare ledning misbehaviour eller vedergällning oro.

  • Oro för tvivelaktig redovisning, interna kontroller, revision och finansiell rapportering, eller avsiktliga handlingar att orättmätigt få otillåtna förmåner, såsom pengar, egendom eller tjänster.

Exempel på kan vara bedrägliga bokslut, bristfälliga interna kontroller, dokument förfalskning, och missbruk av NN tillgångar eller stöld.

  • Kvalitet oro påverkar produkter eller GxP relaterade processer, som inte tas upp i den regelbundna Kvalitets- Management System.
  • Ett potentiellt personuppgiftsbrott. Någon avsiktlig eller oavsiktlig tillgång till, avslöjande av, förstörelse, eller ändring av personuppgifter utan tillstånd.
  • Betydande överträdelser som rör antitrust eller rättvis handel, spionage eller sabotage och brott mot informationssäkerheten.

Det är möjligt att rapportera en oro till Compliance Hotline genom telefon eller online.

Compliance Hotline drivs av en tredje part och rapporterar part kan välja att vara anonym. Vi uppmuntrar dock alla reportrar att identifiera sig, så att vi bättre kan undersöka rapport och upprätthålla kontakten med reportern under en utredning.

För ytterligare vägledning och relevanta telefonnummer, vänligen gå till Rapporteringsportal för jourtelefon för regelefterlevnad

Det är möjligt att välja bland flera språk uppe till höger hörnet när du öppnar länken. När du rapporterar ett fall via telefon, vänligen förvänta dig måttlig väntetid innan en agent finns tillgänglig för att svara ditt samtal.

Hotline för efterlevnad rapporteringsportal

Rapporteringsportalen För efterlevnadsjour – Iran (Använd denna länk om du befinner dig i Iran)

När du rapporterar ett ärende via telefon eller online får du ett unikt ärendenummer och bli ombedd att skapa ett relaterat lösenord.

Med denna information kan du kontrollera status för ditt ärende, se om det finns några frågor till din rapport och ge ytterligare information.

Vi tolererar inte diskriminering eller repressalier mot personer som i god tro göra en rapport eller delta i en utredning. Om du tror att du har blivit repressalier mot för rapportering eller deltar i en utredning ska du omedelbart kontakta Hotline för efterlevnad. Alla sådana rapporter kommer att undersökas konfidentiellt.

Compliance Hotline har sitt säte i Köpenhamn, Danmark. Det är därför omfattas av restriktioner från Danska och Europeiska unionen som rör att göra sådana rapporter.