Uppföljning

 

NordiScience®

 

Stöd för forskare, hälso- och sjukvårdspersonal

NordiScience® stödjer endokrin forskning, kliniska symposier, forskartjänster och -stipendier, vetenskapliga pris, publikationer och utbildningsprogram.

  • Henning Andersen Educational Programme
  • Henning Andersen Prize
  • ESPE Research Fellowship Programme
  • Webbplatser för läkare och sjuksköterskor

 

Henning Andersen Educational Programme

"Henning Andersen Educational Programme" har fått sitt namn efter den danske professorn Henning Andersen – en av pionjärerna inom barnendokrinologin.

Professor Henning Andersen

Henning Andersen var professor i pediatrisk endokrinologi vid Köpenhamns universitet i Danmark och betraktas som en av grundarna av fältet barnendokrinologi. Han var även med och grundade European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE) och var hedersmedlem i Lawson Wilkins Paediatric Endocrine Society. Hans kliniska forskning inom sköldkörtelhormon och tillväxthormon anses fortfarande vara banbrytande. Han ansågs vara en stor kommunikatör och trodde på utbyte av kunskap och idéer.

Program och föreläsare

The Paediatric Endocrinology Educational Programme är en utbildning som sponsras av Novo Nordisk för unga barnendokrinologer.

Sedan starten har unga läkare från hela världen har deltagit i Paediatric Endocrinology Educational Programme. Programmet skräddarsys baserat på patientfall från deltagarna. Novo Nordisk ger deltagarna en möjlighet att diskutera och få råd från experter inom fältet vad gäller kliniska utmaningar som de möter inom hypofysendokrinologi.

Föreläsarna Dr Charles Buchanan, Dr Assunta Albanese, professor Paul-Martin Holterhus och Prof Roland Pfaeffle tar upp ämnesområden som till exempel: avvikande könsutveckling, kalciumrubbningar, tillväxtrubbningar och behandling, tidig könsmognad, hypofyssjukdomar, diabetes insipidus, adrenokortikala sjukdomar och sköldkörtelrubbningar.

Henning Andersen Educational Programme hålls i slutet av november varje år i Köpenhamn, Danmark.

 

Henning Andersen Prize

Henning Andersen Prize instiftades 1986. Priset går till

  • bästa abstract inom grundforskning
  • bästa kliniska abstract

som lämnats in till ESPE. Vinnarna presenteras vid European Society for Paediatric Endocrinology:s årliga möte. Varje pris består av:

          Diplom

          Georg Jensen väderstation med gravyr

          2000 Euro

Efter prisutdelningen hålls the Henning Andersen Lecture där de vinnande författarna presenterar sina abstracts.

 

ESPE Research Fellowships

ESPE arbetar för att förbättra omhändertagandet av barn med endokrina sjukdomar. Besök ESPE:s webbplats för mer information om forskningsanslagen som stöds av Novo Nordisk: http://www.eurospe.org/awards/awards_researchfellowship.html

 

 


 

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051