Kronisk njursjukdom

Längdtillväxten är hämmad hos många barn med kronisk njursjukdom på grund av låga nivåer fritt insulinlik tillväxtfaktor-1 (IGF-1).

Behandling med tillväxthormon ökar tillväxthastigheten1 och normaliserar längden.2 Dessutom leder behandlingen till ökad bentäthet och muskelmassa hos barn med kronisk njursvikt.3 Kliniska data pekar på att behandling med tillväxthormon bör sättas in innan minskningen i längd-SDS har blivit alltför uttalad.3 Njurfunktionen hos barn med kronisk njursvikt påverkas inte negativt av behandling med tillväxthormon.1

 

Referenser

 

  1. Hokken-Koelega A et al. Placebo-controlled, double-blind, cross-over trial of growth hormone treatment in prepubertal children with chronic renal failure. Lancet 1991; 338:585–90.
  2. Hokken-Koelega A et al. Long-term effects of growth hormone treatment on growth and puberty in patients with chronic renal insufficiency. Pediatr Nephrol 2000; 14:701–6.
  3. Boot A M et al. Bone mineral density, bone metabolism and body composition of children with chronic renail failure, with and without growth hormone treatment. Clin Endocrinol 1998; 49:665–72.
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051