Tillväxthormonbrist hos vuxna

GHD hos vuxna

 

Tillväxthormon har en rad andra effekter utöver att främja längdtillväxt. I vuxen ålder är tillväxthormon viktigt för metabolism och kroppssammansättning (ökar muskelmassa och minskar fettansamling). Tillväxthormon har även betydelse för vakenhet, sömn, energi och hälsotillstånd.

Tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna bero på att man haft GHD sedan barndomen men kan även debutera i vuxen ålder. Enligt riktlinjerna bör vuxna med tecken på rubbning eller sjukdom i hypotalamus/hypofys testas för GHD.1 Det gäller till exempel personer med:

  • Tecken och symtom på sjukdom i hypotalamus/hypofys (endokrin, strukturell eller genetisk)
  • Tumörbehandling och kraniell strålbehandling
  • Hjärnskada orsakad av yttre våld eller subaraknoidalblödning

Målet med behandlingen till vuxna är att förbättra kroppssammansättning (minska fettansamling och öka muskelmassa), bevara benmassa samt att normalisera kardiovaskulära riskfaktorer och energi/ork med målet att förbättra livskvalitet och välbefinnande.

 

 

Referenser

  1. Ho K K Y on behalf of the 2007 GH deficiency consensus workshop participants. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with GH deficiency II: a statement of the GH Research Society in association with the European Society for Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Society, European Society of Endocrinology, Japan Endocrine Society, and Endocrine Society of Australia. Eur J Endocrinol 2007; 157:695-700.
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051