Tillväxthormonbrist

Growth hormone deficiency, GHD

 

Tillväxthormonbrist (GHD) uppstår när hypofysen inte utsöndrar tillräcklig mängd tillväxthormon. Bristen leder till tillväxtstörning och påverkar skelett, muskelmassa och fettmängd.

Etiologin bakom GHD kan vara:

  • Idiopatisk: ingen känd bakomliggande orsak
  • Medfödd: orsakad av genetisk sjukdom eller anomali i hypothalamus/hypofys
  • Förvärvad: orsakad av tumörer i CNS, kraniell strålbehandling, sjukdom i hypothalamus/hypofys eller hjärnskada orsakad av yttre våld

GHD kan förekomma från födseln eller debutera i spädbarnsåldern eller barndomen, ibland i kombination med andra hypofyshormonrubbningar (multipel hypofysär hormonbrist).

Barn med GHD är kortvuxna, definierat som en längd mer än 2 standardavvikelser (SD) under befolkningsgenomsnittet. De kan även ha skört skelett (minskad bentäthet) och ökad fettansamling, särskilt runt midjan, till följd av förändrad metabolism.

Barn med obehandlad GHD växer långsamt och når en slutlängd under -2 SD. Enligt riktlinjerna ska tillväxthormonbehandling sättas in så snart som möjligt efter diagnos.1 De primära behandlingsmålen är normaliserad längdtillväxt under barndomen och en slutlängd inom normalintervallet. Ungdomar med svår GHD kan behöva fortsatt behandling med tillväxthormon även efter det att längdtillväxten har upphört för att främja normal kroppsutveckling, inklusive ökning av muskelmassa och benmineral.2-4 Om GHD kvarstår i vuxen ålder kan man behöva fortsatt behandling.4

 

 

Referenser

  1. GH Research Society. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of growth hormone (GH) deficiency in childhood and adolescence: summary statement of the GH research society. J Clin Endocrinol Metabol 2000; 85(11):3990-3.
  2. Clayton P E et al. Consensus statement on the management of the GH-treated adolescent in the transition to adult care. Eur J Endocrinol 2005; 152:165-170.
  3. Conway G S et al. Treatment for 24 months with recombinant human GH has beneficial effect on bone mineral density in young adults with childhood-onset GH deficiency. Eur J Endocrinol 2009; 160:899-907.
  4. Norditropin NordiFlex® produktresumé och Norditropin® SimpleXx® produktresumé, se senast uppdaterade versioner på www.fass.se
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051