NordiPen® med Norditropin® SimpleXx®

Förvaring i rumstemperatur

 • NordiPen® med Norditropin® SimpleXx® kan förvaras i rumstemperatur upp till 25°C i tre veckor efter första användning eller i kylskåp (2-8 °C) i upp till fyra veckor efter första användning.Cylinderampuller som inte har tagits i bruk förvaras i kylskåp (2–8°C).1
 • Sätt in Norditropin® SimpleXx® cylinderampull och pennan är klar att använda, ingen blandning behövs.2

Instruktionsfilm

På www.medicininstruktioner.se finns en instruktionsfilm om hur man injicerar med och hanterar NordiPen® med Norditropin® SimpleXx®

 

 

 

 

NordiPenMate®

NordiPenMate® är ett tillbehör som sätts fast över NordiPen®.

 

 
 
 • Nålen förs in
 • Nålen är gömd under injektionen
 • NordiPenMate® minskade smärta3,4 och nålrädsla vid injektion3–5
 • 88% av patienterna ville fortsätta att använda NordiPenMate® framöver5

 

Referenser

 1. Norditropin® SimpleXx® produktresumé, se senast uppdaterad uppdaterad version på www.fass.se
 2. Norditropin® SimpleXx® bipacksedel, se senast uppdaterad version på www.fass.se
 3. Diglas J et al. Practical Diabetes Int 1999; 16(2):39–41.
 4. Main KM et al. Acta Paediatr 1995; 84:331–334.
 5. Müller J et al. Horm Res 1999; 51(suppl 3):109–112.
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051