Norditropin® Nordiflex

Klar att använda, utan blandning

Patientundersökningar har visat att majoriteten av patienterna föredrar att inte behöva blanda sitt tillväxthormon.2 Norditropin NordiFlex® injektionspenna är förfylld. Ingen blandning behövs.1

 

Förvaring i rumstemperatur

81,5% av patienterna föredrog ett tillväxthormon som de kan förvara länge i rumstemperatur.Norditropin NordiFlex® kan förvaras i rumstemperatur upp till 25°C i tre veckor efter första användning eller i kylskåp (2-8 °C) i upp till fyra veckor efter första användning. Pennor som inte har tagits i bruk förvaras i kylskåp (2–8°C).1

 

Läkare, sjuksköterskor och patienter om Norditropin NordiFlex®

  • Lätt att lära ut

99% av läkare och sjuksköterskor tyckte att det var mycket enkelt eller enkelt att instruera barn och föräldrar i hur man använder Norditropin NordiFlex®.3

  • Lätt att använda

Patienter som tidigare stått på annan tillväxthormonbehandling tyckte att Norditropin NordiFlex® var enklare att använda än det tillväxthormon som de använt tidigare (p<0,001).3 64,4% av alla patienter och 100% av dem med tillväxthormon som behövde blandas föredrog Norditropin NordiFlex®.3

 

Instruktionsfilm

På www.medicininstruktioner.se finns en instruktionsfilm om hur man injicerar med och hanterar Norditropin NordiFlex®.

 

 

NordiFlex PenMate® 

NordiFlex PenMate® är ett tillbehör som sätts fast över Norditropin NordiFlex®.

  • Designat för att minska smärta och nålrädsla vid injektion4
  • 71,7% av patienterna som självadministrerade med NordiFlex PenMate® tyckte inte att det gjorde ont4
  • 80% av patienterna som precis påbörjat sin tillväxthormonbehandling ville fortsätta att använda NordiFlex PenMate® framöver4

 

 

Referenser

  1. Norditropin NordiFlex® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se
  2. Kremidas D et al. J Pediatr Nurs 2013; 28(1):55-63.
  3. Tauber M et al. Patient Prefer Adherence 2013; 7:455-62.
  4. Hokken-Koelega A et al. ISRN Endocrinol 2011; 803948. doi:10.5402/2011/803948.
Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051