Texten är författad och granskad av Göran Samsioe, professor i gynekologi, MD, PhD.

 

Följande symtom är vanligast:

  • Torrhetskänsla 
  • Ömhet, sveda och/eller klåda i underlivet.
  • Smärta vid samlag.

Andra vanliga symtom:

  • Recidiverande urinvägsinfektioner.
  • Urininkontinens, särskilt av trängningstyp.

 

Så ser vaginal atrofi ut

Vid inspektion av slidan finner man en slät, stundom rodnad och lättblödande slemhinna. Synechier i övre delen av vagina kan ibland förekomma hos äldre kvinnor.

Läs mer om behandlingsriktlinjer för vulvovaginala tillstånd.

 

Frisk, tjock slemhinna med god östrogennivå.

 

 

Tunn, torr och skör slemhinna på grund av östrogenbrist.

 

 

 

Andra vanliga vaginala diagnoser

Vaginal atrofi och därtill hörande eventuella besvär kan bara förekomma hos kvinnor med ingen eller låg östrogenproduktion. Samtidigt förekommande menstruationer är således inte förenligt med diagnosen vaginal atrofi.

Hos postmenopausala kvinnor med underlivsbesvär kan vaginal atrofi förklara besvären helt eller delvis. Det finns nämligen andra vaginala tillstånd som kan ge liknande symtomflora som vaginal atrofi och som kan förekomma samtidigt. Men inget av dessa tillstånd förvärras om man behandlar förmodad vaginal atrofi.

Vaginala infektioner har ofta (illaluktande) flytningar, något som är ovanligt vid ren atrofi.

Olika dermatoser inklusive lichen sclerosus (lichen) har ofta intensivare klåda och sveda samt vid lichen också de typiska vitaktiga partierna i vulvaområdets slemhinna.

Malignitet har ofta en oregelbunden hård yta som kan vara lättblödande.