Texten är författad och granskad av Mats Hammar, professor i obstetrik och gynekologi, MD, PhD.

  • Har Du fortfarande Dina menstruationer?
  • Om inte, när slutade de?
  • När det har gått några år efter sista menstruationen och äggstockarna ”lagt sig till ro” får väldigt många kvinnor besvär från slemhinnorna i underlivet. Har Du märkt av något sådant?
  • Om Du inte känt av något ”till vardags” 
    – har Du märkt något i samband med samlag?
    Att det känns torrt och ömt, att det kan vara svårare att bli fuktig?

Ibland lägger jag in påståendet”Jag brukar frågar detta eftersom många kvinnor inte själva tar upp problemet, och det är så enkelt att avhjälpa med lokal östrogenbehandling. Det är så onödigt att ha dessa besvär.”

Det kan också vara lägligt att fråga om kvinnan har sveda när hon kissar eller upplever urinträngningar så att det blir väldigt bråttom till toaletten. Eller om hon på senare år oftare haft urinvägsinfektion.

Om kvinnan har något av dessa besvär, utan annan uppenbar orsak kan det vara aktuellt att efter undersökning överväga och diskutera behandling. Jag brukar då inleda med att förklara hur lokalbehandling fungerar och att det inte påverkar övergångsbesvär som värmevallningar och svettningar. Det är viktigt att påpeka detta då det inte är så enkelt för kvinnan att lotsa sig fram bland all information om hormoner i pressen, bipacksedlar etc.

Om kvinnan är intresserad av behandling är det bra att ta upp de olika behandlingsformer som finns; vagitorier, små vaginaltabletter, vaginalring och kräm.