Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för lokal östrogenbehandling i samband med vaginal atrofi1. Lokal östrogenbehandling finns förutom Vagifem® 10 µg (17 β-estradiol) vaginaltablett tillgänglig som vaginalring, vagitorier och vaginalkräm.

Behandlingsresultat med Vagifem® 10 µg visar sig redan inom 2 veckor.2

God följsamhet är viktig.3 Slutar kvinnan med sin behandling kommer östrogennivån åter att sjunka och symtomen kan återkomma.4

Vagifem® 10 µg erbjuder goda förutsättningar för en hög följsamhet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna uppnå önskade behandlingsresultat.3,5 

 

 

Referenser

  1. Hormonbehandling i klimakteriet, ARG-Rapport 2010.
  2. Simon et al. Obstet Gynecol 2008; 112(5):1053-1060.
  3. Schulman et al. J Womens Health 2008;17:569-577.
  4. Behandling av symtom vid klimakteriebesvär, SBU 2002. 
  5. L-Å. Mattson et al. Maturitas 2013;74:259-263.