Texten är författad och granskad av Mats Hammar, professor i obstetrik och gynekologi, MD, PhD.

Slemhinnorna i vagina, urinröret och urinblåsan är alla känsliga för förändringar av östrogennivåer och kommer därför också att påverkas tydligt när östrogenproduktionen från äggstockarna minskar i övergångsåldern. Menopaus är kvinnans sista menstruationsblödning och infaller när äggstockarna inte längre förmår producera tillräckligt med östrogen för att stimulera tillväxt av livmoderslemhinnan. Ännu ett par år efter menopaus bildas en del östrogen från äggstockarna som räcker för att stimulera de känsliga slemhinnorna i vagina, urinröret och urinblåsan, men därefter kommer östrogenminskningen att åstadkomma förändringar som kan ge olika typer av besvär.

I vagina och på livmodertappens yta kommer minskad östrogenproduktion att leda till försämrad utmognad av slemhinnan, som blir tunn och mer skör. Dessutom kommer den tidigare sura miljön skapad av laktobaciller att bli mer basisk och därmed mindre motståndskraftig mot andra mikroorganismer. Många kvinnor upplever besvär av torrhetskänsla, klåda, sveda och irritationskänsla, ibland annorlunda flytning och inte minst ömhet eller smärta vid samlag (dyspareuni). Epidemiologiska undersökningar har visat att uppemot varannan kvinna har besvär av torrhetskänsla vaginalt och obehag i samband med samlag några år efter menopaus.1

I urinröret och urinblåsan, framför allt blåsbotten, är epitelet, urotelet, också östrogenberoende, och blir tunnare och mer känsligt för mikroorganismer efter menopaus. Nyligen har visats att östrogen normalt bidrar till att epitelcellerna är tätt förbundna till varandra och dessutom bildar peptider som verkar antimikrobiellt. Vid minskat östrogenpåslag kan epitelcellerna lättare lossna från varandra och försvaret mot invasion av mikroorganismer blir sämre.2 Detta kan orsaka en rad symtom som sveda vid vattenkastning och täta urinträngningar liksom ökad benägenhet för urinvägsinfektioner.

 

 

Referenser

  1. Nappi et al. Climacteric. 2014 Feb;17(1):3-9.
  2. Lüthje P, et al. A.Sci Transl Med. 2013 Jun 19;5(190):190ra80.